Blauwvuur

Blauwvuur is de beweging in de maatschappij doordat mensen goede voornemens uit gaan voeren, zelf doen dus en daarbij innerlijke warmte (liefde) ervaren
Mensen die zich met blauwvuur verbonden voelen, streven ernaar te doen wat ze zeggen, ze voegen de daad bij het woord, daad en woord zijn als het ware één.
 
Blauwvuur heeft dezelfde doelstelling als Stichting Leven met de Aarde, en onderschrijft het Earth Charter.
Diverse groeperingen zijn bezig met mooie initiatieven, zoals de Groene Bilderbergconferentie, het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding en het Platform Duurzame en Solidarie Economie met de "Verklaring van Tilburg"
 
Blauwvuur is ontstaan omdat veel mensen wel anders willen, maar de (economische -culturele) setting waarin we leven
maakt het moeilijk om werkelijk te veranderen.  We willen wel, maar we doen het pas als iedereen het doet. Die vicieuze cirkel  wordt door Blauwviuur doorbroken, doordat we de kracht van het individu aanspreken, en tegelijk weten "hoewel alleen, toch niet alleen". Probelemen ontstaan binnen een cultuur, kun je nooit veranderen door de gewoonten en gebruiken van die cultuur toe te passen.

Er is dus heel iets anders nodig, een andere manier van denken over het leven zelf.De mens is onderdeel van de natuur en niet het hoofd van de Schepping. De mens is medescheppend. Dit besef past uiteindelijk binnen alle cultureel bepaalde geloofsuitingen op aarde. Alleen het bewustzijn over wat dat betekent zal mogen groeien. Juist in het leven en sterven van Christus is hierover heel veel terug te vinden.

Dat betekent delen i.p.v. concurreren. Concurreren lijkt deel van de hypothese van Darwin (Darwinjaar), maar wie het meest geschikt is blijft over. Het meest geschikt is hij die deelt wat er is aan het nodige en deelt ook kennis. Liefde is daarbij een uiterst belangrijk uitgangspunt, refererend aan het grote gebod, of het grote verbond.

"Heb je naaste lief als jezelf, want hij is als gij..." Daarbij hoort tevens al wat is. Hierbij is spiritueel bewustzijn van groot belang. Dit geeft ook de drive om werkelijk anders te doen, omdat wanneer inzicht ontstaat, het niet anders meer kan. Daarbij hoort ook vergevingsgezindheid en barmhartigheid, mededogen.

Bij die houding hoort een andere economie, een andere reclame.

Ieder kan persoonlijk meedoen met blauwvuur en anderen helpen in hun pogingen als daar steun bij nodig is.