Nederland krijgt nieuwe energie

Het GEEL van Partij één staat voor de ZON en duurzaamheid.

Partij één heeft daarbij haar uitgangspunten

Na de debatavonden in Utrecht en de verklaring van Utrecht, ondertekend door een  aantal duurzaamheidsgroeperingen uit diverse politieke partijen is het duidelijk dat de tien punten van aanbeveling ultieme ondersteuning verdienen.

Partij één is een lerende partij voor duurzame ontwikkeling. Zij zal er alles aan doen deze aanbevelingen te realiseren. Partij één hoopt dat er voldoende steunbetuigingen komen, 40.000, om een burgerinitiateif te kunnen indienen.

Wanneer een dergelijk initiatief in de kamer wordt behandeld, zal Partij één ervoor zorgen dat dit iniitiatief er werkelijk toe bijdraagt dat de kloof tussen burger en politiek kleiner wordt.

Een Deltaplan voor energie moet het karakter hebben van een MEGA plan, als was het oorlog

Reacties graag via de website van Partij één, www.partijeen.net