Uncategorised

Blauwvuur

Blauwvuur is de beweging in de maatschappij doordat mensen goede voornemens uit gaan voeren, zelf doen dus en daarbij innerlijke warmte (liefde) ervaren
Mensen die zich met blauwvuur verbonden voelen, streven ernaar te doen wat ze zeggen, ze voegen de daad bij het woord, daad en woord zijn als het ware één.
 
Blauwvuur heeft dezelfde doelstelling als Stichting Leven met de Aarde, en onderschrijft het Earth Charter.
Diverse groeperingen zijn bezig met mooie initiatieven, zoals de Groene Bilderbergconferentie, het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding en het Platform Duurzame en Solidarie Economie met de "Verklaring van Tilburg"
 
Blauwvuur is ontstaan omdat veel mensen wel anders willen, maar de (economische -culturele) setting waarin we leven
maakt het moeilijk om werkelijk te veranderen.  We willen wel, maar we doen het pas als iedereen het doet. Die vicieuze cirkel  wordt door Blauwviuur doorbroken, doordat we de kracht van het individu aanspreken, en tegelijk weten "hoewel alleen, toch niet alleen". Probelemen ontstaan binnen een cultuur, kun je nooit veranderen door de gewoonten en gebruiken van die cultuur toe te passen.

Er is dus heel iets anders nodig, een andere manier van denken over het leven zelf.De mens is onderdeel van de natuur en niet het hoofd van de Schepping. De mens is medescheppend. Dit besef past uiteindelijk binnen alle cultureel bepaalde geloofsuitingen op aarde. Alleen het bewustzijn over wat dat betekent zal mogen groeien. Juist in het leven en sterven van Christus is hierover heel veel terug te vinden.

Dat betekent delen i.p.v. concurreren. Concurreren lijkt deel van de hypothese van Darwin (Darwinjaar), maar wie het meest geschikt is blijft over. Het meest geschikt is hij die deelt wat er is aan het nodige en deelt ook kennis. Liefde is daarbij een uiterst belangrijk uitgangspunt, refererend aan het grote gebod, of het grote verbond.

"Heb je naaste lief als jezelf, want hij is als gij..." Daarbij hoort tevens al wat is. Hierbij is spiritueel bewustzijn van groot belang. Dit geeft ook de drive om werkelijk anders te doen, omdat wanneer inzicht ontstaat, het niet anders meer kan. Daarbij hoort ook vergevingsgezindheid en barmhartigheid, mededogen.

Bij die houding hoort een andere economie, een andere reclame.

Ieder kan persoonlijk meedoen met blauwvuur en anderen helpen in hun pogingen als daar steun bij nodig is.

Stoppen met verbranden (van afval)

Onderwerp ingebracht door Lies Visscher, (Toegepaste kenniseconomie)

In 1985 kwam mijn jonge gezin van 10 jaar oud in Westervoort wonen. Dit is een gemeente ten zuidwesten van Arnhem. Wij betrokken een nieuwe woning, voorzien van stadsverwarming.  De energie voor warm tapwater en verwarming van de huizen leverde de vuilverbranding in Duiven.
De nieuwe bewoners werden welkom geheten in de gemeente. Op uitnodiging van het gemeentebestuur bezochten ook wij de voorlichtingsavond in het gemeentehuis.
De wethouder zelf hield de toespraak. Hij eindigde met de woorden: "blijft u vooral heel veel afval produceren, dat is goed voor uw energievoorziening". Mijn man en ik keken elkaar aan... moesten we nu spijt hebben te gaan wonen in een woning verwarmd met de energie uit afval?

Nu, bijna 25 jaar later, is er nog steeds geen politieke moed om de kennis die wij hebben toe te passen.
De wetten van de huidige economie zijn slecht voor het samen LEVEN
Afval wordt nog steeds verbrand, met alle gevolgen van dien.
Een plan om niet meer te verbranden en alle afval te recylen past in het alom bejubelde Cradle to Cradle (van wieg tot wieg) principe.
Niet verbranden is een must voor een duurzame toekomst. De politiek moet dat dus opnemen in haar programma's. Het gaat dan om verbranden van fossiele bronnen ( olie, gas en kolen), maar ook om vuurwerk, hout en ja, ook afval.
Afvalverwerking heeft te maken met ruimtelijke ordening. Verbranden van afval is nooit duurzaam.
Pas als je helemaal niets meer met een product kunt doen, komt verbranden... zelfs dàt blijft een vraag.

Bekijk hier hoe de politiek in Friesland omgaat met welwillende burgers die hun verantwoordelijkheid nemen
Belijk hoe de politiek weigert de kennis die wij hebben toe te passen. gezondheid, klimaat, water en lucht, men blijft er onrespectvol mee omgaan. Uitzending Zembla 28-6-2009

Oud-leiders steunen verjonging en vernieuwing in de politiek

Amsterdam, 9 mei 2010. Oud-leiders steunen verjonging en vernieuwing in de politiek. Dat laat de nieuwe politieke Partij één van Yeşim Candan zien. De lijsttrekker is een jonge vrouw van Turks-Islamitische komaf en wordt onder meer gesteund door de bekende Rabbijn Awraham Soetendorp. “Voor mij is het essentieel dat er politieke verbinding is met de jonge generatie; zij stromen over van verfrissende ideeën en ambitie”, aldus Soetendorp. Oud-SER voorzitter en oud-RABO topman Herman Wijffels fungeert als inhoudelijk klankbord voor Partij één. Bijzonder, want de zittende orde heeft, lijkt het, niet zoveel zin in een nieuw geluid. Zo staan bij de StemWijzer.nl de nieuwe partijen standaard uitgevinkt, en ontbreken de lijsttrekkers van de nieuwe partijen bij het oude Lijsttrekkersdebat in Carré en op kieskompas en de groenekieswijzer ontbreken de nieuwe partijen ook.

“Wij vertegenwoordigen het Nederland van nu. Kijk bijvoorbeeld naar jongeren in Nederland, voor hen is diversiteit een gegeven. Het wordt tijd dat we daar gebruik van gaan maken!” Zo stelt lijsttrekker en initiatiefneemster Yeşim Candan. “Er wordt al jaren gesproken over de kloof tussen burgers en politiek, en iedereen weet dat voor vernieuwing nieuw bloed nodig is. Maar de oude instituten werken daar nou niet echt aan mee. Daarom is het zo bijzonder dat leiders zoals Rabbijn Soetendorp en Herman Wijffels zich wél inspannen om vernieuwing te ondersteunen.” Candan en vier andere vrouwen bovenaan de kieslijst worden gesteund door mannen. Jong en oud, ondernemers, religieuze leiders. Opvallend is ook de support van Dennis Karpes, oprichter van de internationale jongeren beweging Dance4Life en Young Global Leader van het World Economic Forum.

Candan stelt dat de gevestigde belangen in de politiek onderdeel zijn van de problemen van nu. Polarisatie en tegenwerking vanuit standpunten moet plaats maken voor verbinding en samenwerking op basis van uitgangspunten. “Partij één is er voor ondernemende Nederlanders met ambitie. Voor mensen die in het Nederland van nu kansen zien en willen meedoen en zich niet herkennen in het politieke denken in links en rechts. Partij één bevordert ondernemerschap, creëert kansen en wil wettelijke kaders scheppen die dat mogelijk maken.”

Over Partij één
Partij één pleit voor politiek vanuit waarden, voor het aanwenden van de kracht van diversiteit, het stimuleren van ondernemerschap dat ten dienste staat van mens, dier en milieu. Partij één wordt gesteund door mensen die zich actief inzetten voor de samenleving, in Nederland en in de rest van de wereld.

www.partijeen.nl

Kandidatenlijst Partij één
1. Candan Y. (Yeşim) (v) – Amsterdam – Google
2. Jessurun J.M. (Josiene) (v) – Bloemendaal – Google
3. Mokoginta L.R.M. (Layana) (v) – Amsterdam – Google
4. van Heemstra A.C.M. (Alwine) (v) – Amsterdam – Google
5. Sener N. (Nafize) (v) – Amsterdam – Google
6. Ruigrok M.M.F. (Miriam) (v) – Schagen – Google
7. Visscher-Endeveld E. (Lies) (v) – Etten – Google
8. Zandwijk C.M. (Meino) (m) – Soest – Google
9. Poortman H.H. (Huib) (m) – Rotterdam – Google
10. Lanting M. (Menno) (m) – Arnhem - Google
11. van Kampen B.Q. (Bart) (m) Bergen (NH)
12. Karpes D. (Dennis) (m) – Vijfhuizen
13. Starren H.G. (Harry) (m) – Amsterdam
14. Weggeman M.C.D.P. (Mathieu) (m) – Eindhoven
15. Yerli N. (Nilgun) (v) – Bentveld
16. Soetendorp S.A. (Awraham) (m) – Den Haag

Er is maar één keuze: De eenheid manifest maken

Etten, 21 mei 2010


Geachte bezoeker,

Deze mail gaat over meerdere m.i. belangrijk zaken, die ik beslist onder uw aandacht wil brengen:

  1. de opkomst van de gele koorts. http://www.partijeen.nl/gelekoorts/
  2. de mogelijkheid mee te doen met Duurzame Dinsdag en je persoonlijke, zakelijke idee  in te leveren  http://www.duurzamedinsdag.nl/index.php?item=3139 .
  3. het tekenen van het burgerinitiatief “Nederland krijgt Nieuwe Energie http://www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl/main.asp?id=11&L=2
  4. De mogelijkheid je te verenigen met kennisdelers en vasthouders binnen  “Partners voor een Gezond Leefmilieu”, waaronder WECF (Woman in Europe for a Common Future).  http://www.gezondleefmilieu.nl/

Beste mensen, lieve vrienden,

Je heb me gezien, gisteren, vandaag, of langer geleden, misschien wel erg lang geleden. Nu neem ik contact met je op om te melden dat er vanmiddag 21 mei 2010

een eerste uitzending is van Partij één op Radio 1. Uitzend tijd: 15.00 uur   Duur: 10 minuten

Leven met de aarde past uitstekend bij de visie van Partij één.

Ik vraag u/je even tijd te nemen voor vertrouwen wekkende actie en gele toekomst

Zie www.partijeen.nl , www.partijeen.net  Doe mee met het brengen van ideeën via de discussie-site.

Kijk eventueel  op  www.stemdichtbij.nl

Gebruikte muziek:

Titel: "Leader Partij Één"
Gecomponeerd, gearrangeerd en geproduceerd door dhr. M.A. Van der Tang en dhr. R. van der Bult

Partij één: het kan zo niet langer… ga over in de verandering.

Wees zelf de verandering die je wilt zien op aarde. (Ghandi), ook in de politiek.

Hartelijke groet,

Lies Visscher
Kandidaat voor Partij één, lijst 16

http://lupe.homelinux.net/portal/blauwvuur/ 

http://www.wiekiesjij.nl/politician/335/ 

Vliegende kanalen

Vliegende kanalen

eensgezinde geweren
en
doelloze meningen,

zouden herkend en begraven dienen te worden.

Dat wat is en altijd zal zijn
dat dient de ramen te bevolken
met lichtschijnsels van hoopvolle betekenis,
met de erkenning van wat eerlijk vecht
als dat recht recht averecht mag zijn.
Zie ik dan alleen maar zand?!?

Stefan van den Hout
Januari 2011

Het vat des menschen

Maak plaats, maak plaats, maak plaats
rot op, rot op, rot op
we schreeuwen je voorbij
met onze ingenomen kop.

We willen geld misschien
verstrooing en vermaak ten dien
we willen, we willen,
op Tv, op Tv, op TV, alles zien.
AUW, PANG, HIER, DAAR
gezegend is onze sensatie
’s menselijk aandacht en gedrag
brengt geld op, ongezien
en de bomen staan langs de sloot.

Idealen worden geveild
aspiraties, de goedkope en gratis zijnde, uitgeteild
billboards, posters, post, e-mail
en de TV mag nooit kapot.
Want de vogels vliegen weer van Noord naar Zuid
`pang’ en, begeerte wordt vaak verholen gehouden
maar klinkt nog door als `hebben!/van mij!’
vaak een vernietigend geweerschot.

Ik wens U evenwicht en onderscheidingsvermogen
ieders gelijkenis vertrouwen
en verschil vriendelijk onthouden
AUW, PANG, HIER, DAAR
en de TV mag nooit kapot.

Stefan van den Hout
Januari 2011