100 jaar Verkade-album 'De Vecht'

Verkade album ‘de Vecht’ 1915. Diezelfde Vechtstreek 100 jaar later.

In 2015 was het 100 jaar geleden dat het Verkade album ’De Vecht’ werd uitgegeven. Dit album bevat een tekst van Jac. P. Thijsse en is geïllustreerd met aquarellen en pentekeningen van de Vechtstreek.

Lees hier verder...

Nieuwsbrief denktank basisinkomen

Beste mensen van de denktank basisinkomen van GroenLinks,

Sinds onze vorige nieuwsbrief is er weer heel wat gebeurd. Op onze website kun je er meer over lezen.

Jullie hebben in redelijke getalen het onderwerp 'basisinkomen' ingestuurd naar de organisatie van 'GroenLinks in Gesprek'. In de loop van januari/februari komen er waarschijnlijk twee debatten over binnen de partij.

De demonstratie op de Dam op 26 okt is geweest. Dank voor jullie komst! Alle foto's, filmpjes en verslagen vind je achter de link op de website.

D66 heeft afgelopen zaterdag op hun congres drie moties voor basisinkomen ingestemd! Volgend weekend spreekt de PvdA erover op hun congres.

En gisteren stond een artikel van Alexander samen met PvdA, D66 en zelfs VVD in de Volkskrant.

We hebben gehoord dat volgend jaar april de uitslagen van de lokale experimenten naar buiten komen. We zijn benieuwd!

Hebben jullie ook nieuws of ideeen, laat het zeker horen.

groeten voor nu
Carin Hereijgers
Alexander de Roo
cjmhereijgers.wixsite.com/basisinkomen

NEDERLAND 100% duurzame energie in 2030

Dit rapport is geschreven door mensen van Urgenda. De berekeningen in het rapport zijn gebaseerd op het Energietransitiemodel van Quintel en dan specifiek het scenario dat streeft naar 100% duurzame energie in 2030. Dat scenario kan gevonden worden via de website: http://pro.et-model.com/scenarios/155680. We nodigen iedereen uit ook zelf met het scenario aan de slag te gaan. We danken Dorine van der Vlies, John Kerkhoven en Alexander Wirtz van Quintel Intelligence voor het meedenken en geduldig beantwoorden van al onze vragen.

Lees verder...

Wat als je de Griekse mythologie met de huidige wereldorde verbindt?

Nieuwsbericht | 01 juli 2019

Regio’s in de wereld verbinden met Griekse goden, zelfs de collega’s op je afdeling kun je vergelijken met deze mythische figuren. Zijn ze meer masculien, feminiem of toch feminiem-masculien? Of zijn ze juist meer rationeel, emotioneel of spiritueel? En het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze van alles wat hebben. Dorine van Norren (directie IB) kan er uren over vertellen. Onlangs opende ze rondom dit thema haar eigen tentoonstelling in het Afrika Studie Centrum van de Universiteit Leiden.

Door: Mirjam de Kruijf

Lees verder...

'Gedachtenkronkels' van Juri Czabanowski

Ik strijd, deels tegen de stroom in, als een zalm stroomopwaarts om toch mijn geestelijke zaden voor het nageslacht te verspreiden.
Decennia kennis, ervaring en wijsheid, die wacht om gehoord te worden door komende generaties studenten en promovendi.. maar neen, we blijven lekker aanmodderen op de uni in een 'ons-kent-ons ivoren torentje', een rond-circulerend kringetje.

Week van het landschap (t/m 27 oktober) en dag van de zandwegen (20 oktober)

Geachte medewerker van en voor het landschap, geacht bestuur,

De laatste maanden interesseert "Stichting Leven met de Aarde" zich nog meer voor het landschap en hoe het is ontstaan. "Leven met de Aarde" heeft deze zomer in de geoweek een rivierduinfestival georganiseerd. Dit festival is kleinschalig in de gemeente Oude IJsselstreek. Daarbij is een gids geschreven: "In het spoor van Jac. P. Thijsse".

Slag om de ruimte: Het alternatief voor de Nota Ruimte

Uit de oude doos, maar nu Oh zo waardevol. De Coalitie voor Duurzame Ontwikkeling werkte samen met Hogeschool Larenstein onder leiding van Lubbert Hakvoort

Vijfde nota ruimtelijke ordening

Slag om de ruimte: Het alternatief voor de Nota Ruimte

Op de vooravond van de behandeling van de Nota Ruimte in de Tweede Kamer lanceerde Hogeschool Larenstein op vrijdag 25 juni een alternatief voor de Nota Ruimte. In het alternatief ontvouwde de Hogeschool, tijdens het slotdebat over de ‘Slag om de ruimte’, haar ideeën voor een duurzame inrichting van de groene ruimte, om daarmee een historische fout op het gebied van de Ruimtelijke Ordening te voorkomen. Het debat maakte onderdeel uit van een reeks van activiteiten en symposia in het kader van het 100 jaar bosbouw- en cultuurtechnisch onderwijs bij IPC Groene Ruimte, MBCS Helicon en Hogeschool Larenstein.

inspreken in Rheden

Op 1 oktober 2019 heeft Lies Visscher de gemeenteraad van Rheden toegesproken. Daarbij is de Rivierduingids “In het spoor van Jac.P. Thijsse aangeboden. Er waren geen vragen. De tekst van de inspraak is hieronder weergegeven.


Geachte Raadsleden van de gemeente Rheden, Fractievolgers,

Dank dat ik u hier vanavond mag toespreken.

U ontvangt zo een boekje: In het spoor van Jac. P. Thijsse. Hierin wordt een fietstocht beschreven die start in Dieren, een belangrijk dorp in uw gemeente Rheden. Vandaar dat wij u op de hoogte brengen.

De gedrevenen 6: Jac. P. Thijsse

Deel zes van 'De gedrevenen', een zevendelige VPRO-serie met portretten van Nederlanders die hun leven stelden in het teken van een ideaal, gereconstrueerd aan de hand van dagboekfragmenten, brieven en herinneringen.

In deze aflevering een portret van onderwijzer, schrijver en veldbioloog Jac.P. Thijsse. Thijsse verleende zijn medewerking aan de natuurplaatjesalbums uitgegeven de koekjesfirma Verkade, de albums werden een groot succes.

Interviews over Thijsse met:

  • Zijn schoondochter Thijsse-van Niftrik;
  • kleinzoon Hans Thijsse;
  • dichter en emeritus-hoogleraar biologie Victor Westhof.

Het spoor terug: Jac. P. Thijsse