Alternatieve troonrede van Carol Schyns

Geachte leden van de Staten-Generaal,

D.T. Suzuki, een Japanse Zen monnik, zei:

It was a big mistake to say that paradise was lost. Paradise was not lost. It is right here as we are now.

Hier heb ik veel over nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat het de waarheid is.

Alternatieve troonrede van Lies Visscher

Geachte leden van de Staten-Generaal,

De grootste opdracht in deze tijd is het tegengaan van klimaatverandering en verspilling.

Ons land heeft haar best gedaan om klimaatadaptatie te realiseren.. Veel geld is besteed aan versterking van kunstwerken, dijken en “Ruimte voor de Rivier”. Komend jaar wordt een begin gemaakt met het voorkomen van verdere klimaatverandering: “Niet de dijken omhoog, maar het water omlaag”. Daarbij is sterke internationale samenwerking nodig. De regering wil, met u, de aarde en het klimaat herstellen.

Kunsttocht door de Middeleeuwen

Europese cultuur-in-wording: uiteenvallen, herrijzen en voortzetten

Stratemakerstoren, NijmegenDeze cursus wil een overzicht bieden in de ontwikkeling in de christelijke kunst, met nadruk op de architectuurontwikkeling, vanaf het ontstaan van de gewelddadige eenheid onder koning,later keizer Karel de Grote (747-814 n.C.) tot de gerijpte (bouw)kunst van de hoog-gotiek onder de Franse koning Louis IX (1214-1270 n.C.).

Volgens cultuurhistoricus Jacques le Goff gold de laatste heilig verklaarde St. Louis als een voorbeeld-figuur van een eerbaar koning en kruisvaarder van de Franse natie-in-wording sinds afsplitsing van het Heilige Roomse Rijk (der Duitse Natie).

Naast onderlinge verbanden worden in de cursus dwarsverbanden gelegd met onze huidige levenswijze en wereldbeeld, die verrassend zullen zijn!

Lees hier de volledige toelichting bij de cursus

Minister Schipper over kwakzalverij

Is het kwakzalverij als ik mijn (klein) kinderen een gekneusd koolblad op een kwetsuur (heftige verstuiking) leg,
waardoor zij de volgende dag minder pijn hebben dan verwacht en sneller genezen dan verwacht? Is het kwakzalverij wanneer ik salie gebruik om de mond te zuiveren van haften en andere ongerechtigheden?

Alle medicijnen komen toch oorspronkelijk uit de natuur... In alle vormen van geneeskunde kan kwakzalverij voorkomen. De hoogste vorm: laten betalen voor niet geleverde diensten...


Achterhoek... parel van Gelderland

De Achterhoek  wordt gezien als een landsdeel waar kleinschaligheid nog bestaat, waar de schoonheid van het door de boer gevormde land aantrekkelijk is om van te genieten, waar men cultuur en gemeenschapszin hoog in het vaandel heeft. Toch zijn ook in de Achterhoek bedreigingen.

Carol Schyns dient zienswijze over "Schaliegas" in

Het winnen van schaliegas is economisch niet rendabel. De kosten van de winning zijn veel te hoog in verhouding tot wat het opbrengt.
Het beeld dat je eventueel krijgt door op de naar verwachting meest rendabele plekken te gaan proefboren is uiteraard vertekend.
De verspreiding van schaliegas maakt dat het onberekenbaar is.
Bovendien is er altijd de morele vraag ten koste waarvan je winst mag maken.

Een typisch landschap, zoals dat eruit ziet, wanneer de heren 'olie- en gaswinners' bezig zijn geweest met fracking.

Klik om te vergroten

Verdwijnt het recht op vrije artsenkeuze?

Vrije artsenkeuzeDe Tweede Kamer beslist naar alle waarschijnlijkheid binnenkort over de vrije artsenkeuze. Blijft dit fundamentele recht van de patiënt behouden, of verdwijnt de mogelijkheid altijd zelf een zorgverlener of -instelling te kiezen?

Lees meer...

Polder overtreft Afrikaanse topnatuur én intensieve veeteelt

Oostvaardersplassen Restantje polder overtreft Afrikaanse topnatuur én intensieve veeteelt helemaal op eigen kracht

Er zijn nogal wat mensen die vraagtekens zetten bij de 'overbevolking' van de Oostvaardersplassen. Daar lopen zoveel runderen, herten en paarden dat het landschap is kaalgevreten. En een kwart van die dieren overleeft doorgaans de winter niet.

De Groningse hoogleraar ecologie Han Olff benadert het fenomeen van die hoge veedichtheid liever van een andere kant. Hij is eerder verwonderd.

Gemeenteraad & College van Doetinchem, 20 mei 2014

Etten, 20 mei 2014,

Betreft: Bouw nieuw ziekenhuis en locatiekeuze.

Geachte Gemeenteraadsleden van Doetinchem, geacht College,

Deze brief ontvangt u, omdat wij in een transitieperiode komen, het fenomeen "Groei-economie" staat ter discussie. Wij zijn op zoek naar een andere orde. Dit vraagt o.a een andere visie op "werk". Alléén door samen te werken met visie, komen wij uit onze complexe relatie met de natuur, kunnen wij aan het herstellen van evenwichten werken.

Lezers schrijven...

Reactie van ir. Wil Lases op "Toen het bos verdween"

Voor mijn gevoel is bomenkap in Nederland voor de natuur slecht. Ik ben geen bioloog, dus ik kan dat niet (goed) beoordelen.

BaardmannetjeEr woedt in Nederland een cultuur van het maken van allerlei plas-dras-landschappen in polders en vennen op hoger gelegen gebied. Heel veel bomen sneuvelen. Dat is slecht voor het broeikaseffect door CO2 en het is slecht voor de interceptie en vasthouden van het regenwater. Het zorgt voor een versnelde afvoer van water. Ergo het vraagt weer om meer berging.