Commentaar op voorlopig toetsingsadvies MER-commissie

Hedwigepolder

Tiel, 10 december 2013.

De commissie mist helaas de disciplines op het gebied van het fysische gedrag van de zeearm Westerschelde en haar historische ontwikkeling. De voortgaande achteruitgang van de Westerschelde door zelf-ondermijnend gedrag en daardoor een verdere verschuiving van ondiepe estuariene natuur naar diepere in al zijn verschillende variëteiten, is daardoor niet in beschouwing genomen. Van de morfoloog in het gezelschap had verwacht mogen worden, dat hij het overduidelijke misbruik van het begrip natuurherstel aan de kaak zou hebben gesteld.

Hedwigeproject

Terinzagelegging ontwerp rijksinpassingsplan, ontwerp uitvoeringsbesluiten en het Milieu Effect Rapport voor de Hedwigepolder

Lees hier...

Leven naar het groene hart van God

Uitnodiging

Lezing/inspiratie door Reinier van den Berg “Leven naar het groene hart van God”

Reinier van de Berg in GroenlandOp 31 januari 2013 komt de bekende weerman Reinier van den Berg naar Ulft om in de Petrus en Pauluskerk aan het Kennedyplein een lezing te verzorgen. Hij spreekt o.a. over zijn ervaringen tijdens een reis door Groenland. Tijdens die reis maakte hij zijn schitterende foto’s.

Reinier nodigt ondernemers uit om samen naar de veranderingen te kijken die op Groenland gaande zijn.

Wij willen met Reinier in gesprek over de mogelijkheden die wij hebben om aan klimaatharmonisatie te werken. De avond wordt verzorgd door Vorming en Toerusting, een werkgroep van de gezamenlijke kerken met als motto: “denken, praten, DOEN”.

Om 19.30 uur staat de koffie en thee klaar en om 20.00 uur start het programma. Na afloop is er gelegenheid om na te praten en een glaasje te drinken. Wij vragen een bijdrage van vijf euro per persoon, om de kosten te dekken.

U bent van harte uitgenodigd bij deze lezing! U heeft volop de mogelijkheid met Reinier in gesprek te komen. Aanmelden is niet verplicht, maar wanneer u dat doet hebben wij een idee over hoeveelheid stoelen, koffie en drank…

Aanmelden kan bij Lies Visscher-Endeveld.

Meer info? zie http://www.deverrijzenisparochie.nl/pastoraat/catechese/vorming-en-toerusting/

Hopelijk tot ziens op 31 januari!

Hartelijke groeten,
het team van Vorming en Toerusting

Eis-Trocknen Galgenhumor

Kaiserpinguin©Text Juri, Deutsche Version Auf der großen Klima-Transition Konferenz, 'Bergen' Norwegen 2020, Nijmegen 2013

Eis-Trocknen Galgen Humor: die Bestellung des Königs-Pinguins als letzter Abgesanter der roten Liste der aufgelösten Sud-Pool Delegation

Hallo Eismann, ich möchte eine Portion Eis, Eisssskalt bitte.!! Jägermeister? Wieso? nein ohne Jägermeister, der darf sein Eis selbst nachjagen!!

Wie bitte? Donnerwetter-noch-einmal, ausverkauft? Was machen Sie hier eigentlich?? Und was mach ich hier eigentlich noch? Donnerwetter-umwelt-suss-und-sauerei!

Kräuter, wo wachsen die denn hier? Halten Sie mich für blöd oder wie oder was? Halten Sie sich ihre bittere Kräuter, stecken Sie die mal schön im Hut oder sonst wo hin, Sie Flasche, Kräuter-Hallodri!!

Wo sind und bleiben wir hier denn?? Bergen, wieso und wo Bergen?? Unverschämt trockene Eiswüste ohne Eis! Was ein Kaff ohne Kaff, gibt sicher nichts zum Kiffen hier, bloß nicht fragen!

18 oktober 2013

De landbouw is het fundament van ons samenleven, wereldwijd, Landbouw in relatie met stedelijk gebied, groene vingers, biodiversiteit, energiebesparing, in relatie met verwerkende industrie en handel, menselijke contacten, helderheid. Zij verzorgt voor een groot deel het landschap, en daarbij de aarde, lucht en water. Zij levert ons mensen en dieren voeding en materialen. Tegenwoordig ook middelen om aan hernieuwbare energie te komen. Maar... hoe gaat het met de landbouw. Wat is een duurzame wijze van omgaan met de aarde, zodanig dat de aarde zich herstelt, het klimaat harmoniseert en diversiteit wordt gehandhaafd.

La surconsommation

Kippenstofzuigers, vleesfabrieken, en de koeiencarroussel zijn methodes die zijn uitgevonden om de groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voeden.

Vetverbranders, liposuctie en voedingsspecialisten zijn uitgevonden om de groeiende wereldbevolking gezond te houden.

De korte Franse film 'La surconsommation' brengt ons consumptiegedrag en de gevolgen daarvan in beeld.

 

Visie op Rentmeesterschap in een dynamische samenleving

CDA AmersfoortNaar een mooie wereld met zorg voor elkaar”

Inleiding:

Onze partij, het CDA, kent vier ideologische uitgangspunten als basis voor haar politiek handelen, te weten:

  • Gespreide verantwoordelijkheid;

  • Publieke gerechtigheid;

  • Solidariteit;

  • Rentmeesterschap.

Deze uitgangspunten hangen onlosmakelijk met elkaar samen. Het zijn de grondslagen voor de christendemocratische politiek.

Visie op de 7 principes van het CDA

CDA Amersfoort en VeenendaalMeer bezieling in de politiek leidt tot betere besluiten”

Inleiding:

Allereerst de opmerking dat het heel positief is dat onze partijleider het initiatief heeft genomen de bovengenoemde principes te formuleren. Het bewijst dat hij met de huidige tijd meegaat en onze partij goed op de kaart wilt zetten.

De visie die ondergetekende zal geven op de 7 principes zullen in samenhang worden gegeven met de vier (hertaalde) uitgangspunten van onze partij, te weten:

  • Gespreide verantwoordelijkheid;

  • Solidariteit,

  • Rentmeesterschap;

  • Publieke gerechtigheid.

De vier uitgangspunten blijven ook voor de toekomst van groot belang voor onze partij omdat deze punten ten slotte de leidraad vormen voor het politiek handelen. Het is heel erg belangrijk dat de genoemde uitgangspunten op een goede manier dient te worden toegepast in de dagelijkse politieke praktijk. Deze praktische toepassing geldt niet alleen voor de CDA-Tweede Kamerfractie maar eveneens voor de fractie in de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de fractie in het Europees parlement en ten slotte de provinciale Statenfracties, gemeenteraadsfracties en de fracties van de waterschappen. Deze fracties kunnen ten slotte politieke invloed uitoefenen en de besluitvorming beïnvloeden.

Deze visie is als volgt ingedeeld. Allereerst zal de tekst integraal worden weergegeven met daaronder de visie door ons geformuleerd met daarbij het uitgangspunt. Er kunnen ook meerdere uitgangspunten van toepassing zijn.

Four Horsemen

FOUR HORSEMEN is an independent feature documentary which lifts the lid on how the world really works.

As we will never return to 'business as usual' 23 international thinkers, government advisors and Wall Street money-men break their silence and explain how to establish a moral and just society.

FOUR HORSEMEN is free from mainstream media propaganda -- the film doesn't bash bankers, criticise politicians or get involved in conspiracy theories. It ignites the debate about how to usher a new economic paradigm into the world which would dramatically improve the quality of life for billions.

"It's Inside Job with bells on, and a frequently compelling thesis thanks to Ashcroft's crack team of talking heads -- economists, whistleblowers and Noam Chomsky, all talking with candour and clarity." - Total Film

"Four Horsemen is a breathtakingly composed jeremiad against the folly of Neo-classical economics and the threats it represents to all we should hold dear."
- Harold Crooks, The Corporation (Co-Director) Surviving Progress (Co-Director/Co-Writer)

Follow us on https://www.twitter.com/RenegadeEcon
on https://www.facebook.com/RenEconomist
or visit our website http://www.renegadeeconomist.com

Support us by subscribing here http://bit.ly/1db4xVQ

Visie op integrale duurzame landbouw

In 2012 heeft het CDA een resolutie aangenomen om de landbouw, veeteelt en akkerbouw te verduurzamen.
Na het aannemen van deze resolutie ging blijkbaar de gebruikelijke gang van zaken door... er veranderde niet zichtbaar iets in de wijze waarop we in Nederland omgaan met de aarde. De aarde die wij kunnen zien als heilig levend wezen.

Hoop

Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd.
Hoop in deze diepe betekenis is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat, of de bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme, evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is ongeacht de afloop, het resultaat.

Václav Havel