Radermacher en de Globalisation Saga

Het economisch aspect van het leven op wereldschaal

(door lies visscher-endeveld)

Kort geleden maakte ik kennis met het werk van Professor Radermacher.

Prof. Dr. Dr. F. J. Radermacher is director of the Research Institute for Applied Knowledge Processing/n (FAW/n), professor for information technology at the university of Ulm, president of the Federal Association for Economic Development and Foreign Trade (BWA), Berlin, vice-president of the Eco-social Forum Europe, Vienna, and member of the Club of Rome.

Prof. Radermacher ist Autor von über 300 wissenschaftlichen Arbeiten aus den Bereichen Angewandte Mathematik, Operations Research, Angewandte Informatik, Systemtheorie sowie tangierten Fragen der Technikfolgenforschung und der Ethik / Philosophie; letzteres auch mit Bezug auf globale Problemstellungen. Gesellschaftspolitische Interessenschwerpunkte betreffen den Übergang in die Informationsgesellschaft, lernende Organisationen, Umgang mit Risiken, Fragen der Verantwortung von Personen und Systemen, umweltverträgliche Mobilität, nachhaltige Entwicklung, Überbevölkerungsproblematik.

Hij sprak over duurzaamheid op wereldschaal tijdens een conferentie in Geneve op 14 deccember 2006.

Motivatie: Hartekreet blijft actueel

Dames en heren, politici, besturen van organisaties, onderwijsgevenden, colleges, iedereen wetenschappers, mensen met een beetje gevoel, iedereen die kennis wil toepassen en zich bewust is van de shoonheid van de schepping:

Het is alsof ik mijzelf hoor .... klik hier voor de film uit Brazilië

Bedenk wat uzelf kunt en wilt en stuur uw idee naar de verandering TRANSITE via het reactie formulier van Blauwvuur.

Biodiversiteit hangt samen met diversiteiten in het landschap

Internationaal is veel afgesproken over het bewaren van biodiversiteit.

Veel overheden vinden de bestaande wetgeving om natuur en soorten te beschermen maar storend... een salamander, das, vroedmeesterpad of boomkikker zou de hele "ontwikkeling" van een gebied tegen kunnen houden. Daarom werd gewerkt aan versoepeling van de regels.

Transition Travels

Transition Travels biedt haar gasten de bouwstenen om zelf volgende stappen te zetten in het invulling geven aan wat ze zien als “een goed leven” en “manieren omdat te realiseren” Met andere woorden: duurzaamheid.

Lees meer...

De onderste stoom boven

We leven in een land zonder richting. Dit zijn niet mijn woorden, maar de woorden van oud RaBo bank leider en SER voorzitter Herman Wijffels. Uitgesproken tijdens zijn toespraak gehouden op het KSI congres in Rotterdam.

Een verslag:

Atoomstroom is kernenergie is niet duurzaam

Toon uw belangstelling: Eis een schoon Nederland in 2050, met een goed stappenplan om dat te bereiken, gedragen door de politiek!

In een tijd waarin veel politieke partijen nadenken over het schoon maken van Nederland (en de wereld) komen lobbyisten met stokpaardjes in de race om het bestaan hun waar aanprijzen. Zo is "atoomstroom" een "toverwoord" geworden tegen de opwarming van de aarde. Niets is minder waar.

Wubbo Ockels, actief onderzoeker/wetenschapper heeft het initiatief opgevat om als burgers van Nederland bij de overheid af te dwingen dat zij actief beleid gaan maken zodat Nederland niet zonder richting en stuurloos is.

Iedereen kan dit initiatief tekenen klik hier om mee te doen : Eis een duurzame samenleving

Wubbo Ockels raadt iedereen aan om het gezond verstand te gebruiken, niet te trappen in de atoomplobby, en zelf mee te bouwen aan een zonne - energie maatschappij. Bekijk hier   zijn videoboodschap.

Het is heel mooi dat een bekende Nederlander als Wubbo Ockels, zich inzet voor de rechten van ieder: gezonde grond, gezond water en gezonde lucht. Dat kan alleen als we daaraan onze eigen plicht koppelen: Opkomen voor dat wat geen stem heeft: de zelfreinigende natuur. Leven in bescheidenheid, omdat wij mensen niet altijd betrouwbaar zijn. Leven met de Aarde steunt dit inittiatief dan ook met volle overtuiging en hoopt dat veel meer organisaties en mensen op persoonlijke titel de video verspreiden, het initiatief steunen met hun handtekening en zelf in de practijk de kennis die zij  hebben toepassen. doen.

Nederland krijgt nieuwe energie

Het GEEL van Partij één staat voor de ZON en duurzaamheid.

Partij één heeft daarbij haar uitgangspunten

Na de debatavonden in Utrecht en de verklaring van Utrecht, ondertekend door een  aantal duurzaamheidsgroeperingen uit diverse politieke partijen is het duidelijk dat de tien punten van aanbeveling ultieme ondersteuning verdienen.

Partij één is een lerende partij voor duurzame ontwikkeling. Zij zal er alles aan doen deze aanbevelingen te realiseren. Partij één hoopt dat er voldoende steunbetuigingen komen, 40.000, om een burgerinitiateif te kunnen indienen.

Wanneer een dergelijk initiatief in de kamer wordt behandeld, zal Partij één ervoor zorgen dat dit iniitiatief er werkelijk toe bijdraagt dat de kloof tussen burger en politiek kleiner wordt.

Een Deltaplan voor energie moet het karakter hebben van een MEGA plan, als was het oorlog

Reacties graag via de website van Partij één, www.partijeen.net

Er is maar één keuze: De eenheid manifest maken

Etten, 21 mei 2010


Geachte bezoeker,

Deze mail gaat over meerdere m.i. belangrijk zaken, die ik beslist onder uw aandacht wil brengen:

  1. de opkomst van de gele koorts. http://www.partijeen.nl/gelekoorts/
  2. de mogelijkheid mee te doen met Duurzame Dinsdag en je persoonlijke, zakelijke idee  in te leveren  http://www.duurzamedinsdag.nl/index.php?item=3139 .
  3. het tekenen van het burgerinitiatief “Nederland krijgt Nieuwe Energie http://www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl/main.asp?id=11&L=2
  4. De mogelijkheid je te verenigen met kennisdelers en vasthouders binnen  “Partners voor een Gezond Leefmilieu”, waaronder WECF (Woman in Europe for a Common Future).  http://www.gezondleefmilieu.nl/

Beste mensen, lieve vrienden,

Je heb me gezien, gisteren, vandaag, of langer geleden, misschien wel erg lang geleden. Nu neem ik contact met je op om te melden dat er vanmiddag 21 mei 2010

een eerste uitzending is van Partij één op Radio 1. Uitzend tijd: 15.00 uur   Duur: 10 minuten

Leven met de aarde past uitstekend bij de visie van Partij één.

Ik vraag u/je even tijd te nemen voor vertrouwen wekkende actie en gele toekomst

Zie www.partijeen.nl , www.partijeen.net  Doe mee met het brengen van ideeën via de discussie-site.

Kijk eventueel  op  www.stemdichtbij.nl

Gebruikte muziek:

Titel: "Leader Partij Één"
Gecomponeerd, gearrangeerd en geproduceerd door dhr. M.A. Van der Tang en dhr. R. van der Bult

Partij één: het kan zo niet langer… ga over in de verandering.

Wees zelf de verandering die je wilt zien op aarde. (Ghandi), ook in de politiek.

Hartelijke groet,

Lies Visscher
Kandidaat voor Partij één, lijst 16

http://lupe.homelinux.net/portal/blauwvuur/ 

http://www.wiekiesjij.nl/politician/335/ 

Stem op 9 juni op een streek- of dorpsgenoot

Mogelijkheid om op 9 juni 2010 op streekgenoot of dorpsgenoot te stemmen

Ik reken op uw stem vanwege “HET NIEUWE DENKEN” en de Gele Koorts

VERANDERING BEGINT VANDAAG

Beste, lieve streek- en dorpsgenoten,

Al 15 jaar mag ik wonen in Etten….  Jullie kennen mij, Lies Visscher,  beter dan ik jullie ken. Dat kan veranderen… Weet mij te vinden… Warmseweg 24, Etten. tel 0315-341052,  als verbinder voor Lijst 16

Lies Visscher-Endeveld

Ik ben veel op pad en laat thuis de boel de boel. Zo ontmoette ik Yesim Candan, oprichtster en lijsttrekker van Partij één. De visie en aanpak van Partij één is richtinggevend voor een goede toekomst. We kunnen ondernemen en leven op een manier die wij willen, met hart voor mens en natuur. Dat betekent een stap naar een andere vorm van leven, niet gebaseerd op angst, maar op vertrouwen, gericht op welzijn en geluk. “Kansen voor iedereen" betekent geen grootschaligheid maar bouwen aan een evenwichtige gemeenschap op menselijke maat, niet gericht op kortetermijnwinst van enkelen, maar op werkelijk duurzaam leven voor iedereen, met lange termijn visie voor geluk en zingeving.

Samen met Stichting Mooij Land heb ik aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen in het buitengebied. En nog is het niet voorbij… komen er nu wel of niet grote stallen met heel veel dieren in onze gemeenten…?  Als het aan Partij Eén ligt niet.

Partij één is als gele koorts… als je prettig besmet raakt ben je blij met je onderneming en je werk, je gezin,  je naasten, omdat je weet anderen en de natuur niet te schaden. Natuur, dat zijn wij! Juist  in deze tijd, waarin mensen zich niet meer laten bedriegen, is serieus omgaan met alle mensen en hun werkelijk participeren een opdracht voor allemaal.

De huidige politiek doet dat niet en heeft gefaald als het gaat om belangrijke vraagstukken. Daarom roep ik jullie op nog eens goed na te denken over de vraag op wie je gaat stemmen op 9 juni 2010. Partij één wil politiek bedrijven vanuit meerdere waarden:

Verbinding,
Respect,
Duurzaamheid,
Verantwoordelijkheid en
Positiviteit.

Allemaal eigenschappen die ik ruimhartig zie bij ons Achterhoekers.
Wat ik niet zie bij ons Achterhoekers is de neiging tot veranderen……want ..”ze zullen het wel weten”. Mensen, die tijd is voorbij!. Je weet zelf veel beter wat goed voor je is.

Daar zit een punt… KIES iemand die je kent en die bereikbaar is.
Partij één maakt blij:  De verandering begint vandaag…

Zie op internet www.partijeen.nl en doe mee met de discussie via www.partijeen.net

Ook de politiek weet het niet precies en kan niets zonder u… Wij zijn Een.
De Zon is GEEL voor iedereen. Ik wens jullie veel GELE dagen!

Lies Visscher

Verkiezingstijd: GELE KOORTS

De Nederlandse gele koorts is een nieuw noodzakelijk en ongevaarlijk fenomeen.

Geel is de kleur van de hoop . We hopen op meer samenhang, sturing en heelheid in een nieuwe moderne wereldorde, waarion de mensheid eindelijk begrijpt wat profeten bedoelen?

We werken aan een politiek die past bij de hoopvolle mens.

De kleur van Partij Een is geel, vandaar dat iedereen foto's met geel kan plaatsen op de website van Partij Een: www.partijeen.nl . Doe dat en voel je verbonden met een hoopvolle toekomst.

Blauwvuur mengt zich met dit geel... immers zo wordt alles groen....

Kijk daarom naar de Gele koorts beeldverslagen onder uitdagingen op deze

website bij LEIDERSCHAP