Symposium over de Crisis, de werkloosheid en de rol van de kerken

Crisis, werkloosheid en de rol van kerken


Inleiding van drs. Hub J.G.M. Crijns, directeur van landelijk bureau Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK), zoals gehouden tijdens het Symposium over crisis, werkloosheid en de rol van de kerken, georganiseerd door de Raad van Kerken Oude IJsselstreek op maandagavond 5 oktober 2009 in de Drufabriek te Ulft


Ik heb de volgende onderdelen in mijn inleiding:raad van kerken

  1. De economische orde, deelsystemen, actoren.

  2. Wat is het debat richting oplossingen? 1

  3. Het hart van de diaconie.

  4. Welke kerk ben je en wat is je kracht?

  5. Jezelf laten kennen en mensen in nood vinden.

  6. Wat kunnen kerken doen?

1 Voor onderdeel 2 ben ik veel dank verschuldigd aan mijn college dr. Trinus Hoekstra. De inhoud van deze lezing komt uitgebreid terug in het themanummer ‘Handreiking kerken en de (krediet)crisis’ van Ondersteboven, dat in juli verschenen is 22(2009)3, en wegens succes inmiddels al uitverkocht is. Het nummer is te downloaden op de site van landelijk bureau DISK: www.disk-arbeidspastoraat.nl.

Lees hier de volledige lezing.

Symposium over de Crisis, de werkloosheid en de rol van de kerken

Lezing van John Freriks, wethouder Sociale Zaken Oude IJsselstreek: "Spreken over de economische crisis betekent praten over harde cijfers. Zo stond het in het krantenartikel van de Gelderlander van vorige week. Maar wat zijn nu de echte gevolgen van de crisis? En wat doen de gemeenten eraan om de klappen te verzachten?"

Meten is weten

Een aantal jaren geleden, misschien wel tien jaren geleden, kreeg elk huishouden door toedoen van de overheid van de energiemaatschappijen een kaart. Daarop kom je wekelijks je meterstanden noteren. Het idee was, als de mensen nu maar betrokken worden bij hun verbruik, inzicht krijgen in de gang van de meter, dan worden ze energiezuiniger. Dan gaan we ons gedrag aanpassen en wordt de doelstelling om met elkaar energie te besparen, maar ook water, sneller waargemaakt.

Oproep

Lieve Bondgenoten,

Je hebt het al gehoord er is een "nieuwe"film. Ik heb hem nog niet gezien. De titel "The Age of Stupid", is niet zo aantrekkelijk. Vandaar dat LADIES FIRST kiest voor NOT STUPID
Wanneer je mensen zegt dat ze gek zijn of dom, willen ze dan meedoen, luisteren, in gesprek??
De film beoogt een spiegel voor te houden voor ons allen, maar net als bij het alternatieve Wilhelmus, is het toch nodig om een krachtig positief zonnig aantrekkelijk alternatief te noemen, en dat is een alternatief dat altijd al bestaat.... een alternatief dat in ons allen is gelegd.

Wereldwijde "Wake Up Call"

Wereldwijde "Wake Up Call" van 21 september, in feite grote roep om wijsheid en visie bij leiders

Op maandag 21 september werd over al op aarde "The Global Wake Up Call" gehouden. Onderstrepend  wat Rob Riemen schrijft in NRC van 26 september  2009 over het gevaar van visieloze politici (zie: Een gecorrumpeerde elite is gevaarlijker dan de politieke islam, stelling van Rob Riemen in NRC Handelsblad van 26 en 27 september 2009).

Hoe rijk is de stad

Het CDA duurzaamheid begon haar vergadering op zaterdag 19 september 2009 met het lezen van een tekst: Hoe rijk is de stad??
Deze tekst is opgeschreven naar aanleiding van de bijeenkomst van het Habitatplatform in 2006.

Gezondheid centraal in alle beleid

Op 10 september 2009 werd door het ministerie van VROM een dag georganiseerd voor alle betrokkenen, ook bestuurders en ambtenaren, met als titel: "Naar een gezonde fysieke leefomgeving". Lies Visscher was erbij namens "Vereniging voor een Gezond Leefmilieu", en communiceerde de info van Marcel Vossesteijn over het afnemen van de intelligentie door luchtvervuiling vanwege het benutten van verbrandingsmotoren.

“Files oplossen” als illusie

Files zijn een gevolg van een tekort aan wegcapaciteit op de (snel)wegen. Toch hebben plannenmakers en beslissende
bestuurders geen idee hoeveel auto’s tegelijkertijd op ons wegennet kunnen rijden. Velen schatten dat vele tientallen
miljoenen, mogelijk zelfs miljarden auto’s op ons wegennet zouden kunnen rijden.

Lees meer...