Leven met de Aarde

leven met de aarde

Doelstelling en werkwijze van de Stichting Leven met de Aarde

Het bevorderen van duurzaam samen leven van alle leven, planten, bomen, dieren en mensen met de aarde op welke schaal dan ook. Indachtig dat een duurzame samenleving een holarchie is waarbij vier hoofdaspecten kunnen worden onderscheiden:

Een spiritueel:

Open zijn voor en naar het onbekende, het misschien alles omvattende; eerbiedig verwonderd zijn in alle bestaan, aandachtig zijn; bewust leven, denken, willen, meedoen, verantwoordelijkheden willen dragen; creatief willen zijn met visie; schoonheid nastreven; vrij zijn.

Een ecologisch:

Biodiversiteit onderhouden, biomassa/milieugebruiksruimte zo groot mogelijk maken en koesteren; rechtvaardig delen en optimaal benutten van natuurlijke kringlopen voor het noodzakelijke voor blijvend voortbestaan van alle leven met de aarde, in gezondheid en vrede.

Een sociaal:

Aandacht en zorg geven aan elkaar en aan de natuur; samen overleggen, werken en delen op basis van gelijkwaardigheid; tijd besteden aan sport, spel, theater, zang, muziek, dans, kunst, met vreugde en liefde.

Een economisch:

Richten op ontplooiing en welzijn van alle mensen en de natuur met de aarde; het benutten van fossiele energieën vervangen door het benutten van alternatieve energieën en natuurlijke kringlopen; spaarzaam benutten van grondstoffen, materialen en producten; het hergebruiken van producten, materialen en grondstoffen. Voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Te streven naar een bewogen deskundig eigen bestuur

 • Studie en onderzoek

 • Voorlichting en/of communicatie en/of samenwerking van/met particulieren, organisaties, verenigingen, stichtingen, bedrijven, instellingen en overheden;

 • Ondersteuning van activiteiten en innovaties gericht op of passend in een duurzame samenleving;

 • Tegengaan van gangbare en nieuwe denkwijzen en gewoonten die duurzaam samen leven met de aarde in de weg staan;

 • Te streven naar een oprecht gebruik van de term “duurzaamheid”;

 • De bovenstaande punten in de meest algemene zin te bedoelen ook buiten Nederland.

Red de Paasberg

Wij zijn een vrienden-/actie-/natuurgroepje van inmiddels 8 personen. We zijn elkaar tegengekomen bij wandelingen over de Paasberg. Ons doel is om dit bijzondere gebied, wat zowel geofysisch als cultuurhistorisch interessant is, te behouden en te versterken.

Op dit moment wordt dit gebied belast door mensen die wonen en werken op de Schuylenburg. Mensen die recreëren op de tennisbanen, binnen en buitenzwembad, sporthal, voetbalvelden, bibliotheek, sportschool en de leerlingen en leraren van Isala College. Bij uitbreiding van de school zal de belasting van dit gebied nog meer toenemen.

De Paasberg wordt op dit moment niet tot slecht onderhouden. Er wordt oneigenlijk gebruik van gemaakt door mountainbikers, sporters die zich buiten de paden begeven, ruiters, dealers en er worden brandjes gesticht zelfs in holle bomen.

We willen graag hulp om dit gebied te beschermen en te behouden voor de toekomst want hoe bijzonder is het dat je over een zandweg van 600 jaar oud van het ene dorp naar de andere stad kunt lopen of fietsen.

www.redpaasberg

Rivierduinfestival in Oude IJsselstreek of elders

Doe mee!

Rivierduinen zijn wat onbekend. Veel mensen wonen er, maar weten niet wat het is, of hoe ze zijn ontstaan. Omdat dat juist inspirerend kan zijn dit wel te weten, organiseert Stichting Leven met de Aarde in de Geoweek, van 1-7 juni, een rivierduinfestival.

Het idee is in het klein met elkaar iets bijzonders te doen, om meer aandacht te geven aan de plek waar we wonen of zijn. Wie mee wil doen kan dit kenbaar maken door hier een inschrijfformulier te openen en dat ingevuld op te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

In de plaatsen Etten,  Terborg en Silvolde worden van 1-7 juni een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Het begint op 1 juni 2019 met een uitleg over het ontstaan en de betekenis van rivierduinen in de Witte Kerk te Terborg De kerk is die middag opengesteld vanaf 13.30 u en om 15.00 u begint die uitleg. De rest van het weekprogramma kunt u zien op het affiche en hier. Wilt u zelf iets organiseren in de rivierduinfestival week? Heel fijn. U kunt dit affiche gebruiken om e.e.a in uw eigen buurt bekend te maken. Vul uw actie zelf in op de poster.

Van harte welkom om zelf iets te organiseren of om te komen bij één van de bijeenkomsten.

Wij hopen u te ontmoeten of dat u zich met ons verbindt via het RIVIERDUINFESTIVAL

Lies Visscher-Endeveld
secretaris St Leven met de Aarde

Overeenkomst over gebruik Sint Jacobskapel

Stichting Osinga Ages sluit overeenkomst met Ad Janssen over gebruik Sint Jacobskapel

DORDRECHT - De Jacobskapel heeft eindelijk een bestemming gekregen als schakel in een reeks kapellen en kerken met de naam van Jacobus de Meerdere door heel Europa. Op15 maart verwelkomde het Dordrechts Museum de 10.000ste bezoeker aan de tentoonstelling Willem II, Kunstkoning. En Alice Bakker-Osinga, president van de Stichting Osinga Ages, sloot op dezelfde dag een akkoord met Meester-kok Ad Janssen over de Jacobskapel als toeristische trekpleister.

Lees meer...

Ruud Lubbers: "Duurzaamheid is geen luxe"

“Duurzaamheid is geen luxe. Het is de enige mogelijkheid”. Dat zei oud-premier Ruud Lubbers woensdag in een online webchat met tientallen deelnemers over het internationale duurzaamheidsinitiatief “Earth Charter”, een handvest met principes die nodig zijn voor een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. Het Earth Charter is uitgegroeid tot een internationaal netwerk voor duurzaamheid, actief in meer dan honderd landen.

Cultural Creatives, the film

Cultural Creatives Frigyes Fogel, project founder

"Ever since my birth, music has been part of my life. From an early age, my travels throughout the world as a solo cello artist gave me the opportunity to get acquainted with all kinds of people and all kinds of distinctive cultures. However, I always felt that this was only the beginning. I have seen many things but something always prompted me to go further. Two years ago, I realized that in order to share the knowledge and personal experience I had gained I would have to choose a different form of expression. I decided to take up a different instrument, the camera.

This film is the fruit of that decision. Watching it might well change your life, as making it did mine."

Lees meer...

Bekijk de trailer van de film Cultural Creatives - The (R)evolution ,klik op de widget aan de rechterkant van het scherm of klik op de afbeelding bovenaan deze pagina.

Symposium over de Crisis, de werkloosheid en de rol van de kerken

Lezing Aant de Jong, directeur Stadsbank Oost-Nederland


Raad van KerkenAant de Jong stelt zich voor

Aant de Jong is directeur van de Stadsbank Oost Nederland, een bank die zich onder meer bezighoudt met schuldhulpverlening. Deze bank is lid van de Vereniging voor Volkskredieten (NVVK). De bank gaat uit van de visie dat ieder mens in principe zelf verantwoordelijk is, ook voor zijn financiële reilen en zeilen, maar dat de samenleving een vangnet biedt, als dit op één of andere manier is mislukt.

Lees hier de volledige lezing van Aant de Jong

Symposium over de Crisis, de werkloosheid en de rol van de kerken

Crisis, werkloosheid en de rol van kerken


Inleiding van drs. Hub J.G.M. Crijns, directeur van landelijk bureau Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK), zoals gehouden tijdens het Symposium over crisis, werkloosheid en de rol van de kerken, georganiseerd door de Raad van Kerken Oude IJsselstreek op maandagavond 5 oktober 2009 in de Drufabriek te Ulft


Ik heb de volgende onderdelen in mijn inleiding:raad van kerken

 1. De economische orde, deelsystemen, actoren.

 2. Wat is het debat richting oplossingen? 1

 3. Het hart van de diaconie.

 4. Welke kerk ben je en wat is je kracht?

 5. Jezelf laten kennen en mensen in nood vinden.

 6. Wat kunnen kerken doen?

1 Voor onderdeel 2 ben ik veel dank verschuldigd aan mijn college dr. Trinus Hoekstra. De inhoud van deze lezing komt uitgebreid terug in het themanummer ‘Handreiking kerken en de (krediet)crisis’ van Ondersteboven, dat in juli verschenen is 22(2009)3, en wegens succes inmiddels al uitverkocht is. Het nummer is te downloaden op de site van landelijk bureau DISK: www.disk-arbeidspastoraat.nl.

Lees hier de volledige lezing.

Symposium over de Crisis, de werkloosheid en de rol van de kerken

Lezing van John Freriks, wethouder Sociale Zaken Oude IJsselstreek: "Spreken over de economische crisis betekent praten over harde cijfers. Zo stond het in het krantenartikel van de Gelderlander van vorige week. Maar wat zijn nu de echte gevolgen van de crisis? En wat doen de gemeenten eraan om de klappen te verzachten?"

Rethinking the World from the Perspective of Buen Vivir

What is the key idea of Buen Vivir? What is Buen Vivir?

„We will never create a perfect world. And we should be aware of that.“ Carlos Taibo, 2015

This article outlines the scope and limits of Buen Vivir, which can be translated as ‘good life’ or ‘good living’. This ‘good life’ has always been a pluralistic concept, namely ‘buenos convivires’: different ways of ‘living well together’. This is therefore not about opening the gates to a single, homogeneous, unrealisable good life but far more about people living well together in a community, different communities living well together, and individuals and communities living well with nature.

Lees hier verder...