Kort over lang geleden

Herinneringen van Jan Juffermans (Oegstgeest 1945), beknopt beschreven en min of meer in chronologische volgorde, ofwel: dit zijn mijn mine-memoires op onze kleine Aarde.

Lees verder...

Vliegtickets absurd goedkoop

Eindelijk, dacht ik, wordt er geschreven over iets dat ons direct raakt. Maar nee, alleen bedoelingen, die ook niet goed zijn, behalve lichtere vliegtuigen. Niet de “decadentie” van de bijna gratis reizen naar stranden in “verweg-i-stan”. Niet het schrappen van onnodig energieverbruik. Vooral niet komen aan het ons beperken in het almaar toenemende energieverbruik, dat niet op te vangen is met windmolens en zonne-energie. Als we al die onzinnige vliegvakanties eens zouden schrappen, dan zou ook Schiphol niet hoeven uit te breiden. We kunnen dat maatschappelijk geld beter aan ons samen leven besteden. Bosaanplant staat haaks op de Nederlandse mode om gronden af te graven voor nieuwe plas-dras natuur. Daarvoor moeten zeer veel bomen sneuvelen zonder compensatie. Biokerosine is geen rentmeesterschap, waar wij worstelen om de wereldbevolking nog te kunnen voeden. Dat geldt even zeer voor nieuwe natuur ontwerpen.

Wil Lases
Tiel

Van wie is de natuur nou eigenlijk?

Matthijs SchoutenOp woensdag 13 september aanstaande houdt Matthijs Schouten van Natuurcollege een lezing getiteld "Van wie is de natuur nou eigenlijk?"

De lezing wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Kerkenstraat 6 in Silvolde.

Aanvang 20:00 uur.

De basis van gezond zijn

Uitzicht door inzicht in het biologisch reageren van lichaam en geest

Wanneer je op zoek gaat naar een passende manier van helen dan kom je van alles tegen en vaak zie je door de overvloed aan methoden niet meer waar heling werkelijk over gaat. Want ook natuurlijke therapieën werken alleen als de biologische wetten van het lichaam worden erkend en gerespecteerd. Als er in de basis al dingen misgaan zie je ook vaak dat een therapie niet of slechts gedeeltelijk werkt.

Lees verder...

Het proces van Etten

23 september 2016 Glazeren Kast, erken een keerpunt in de geschiedenis

In 2016 werd de internationale week van het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (Obi) gehouden van 19 september tot 25 september. Ook in Nederland werd op verschillende plaatsen aandacht gegeven aan dit Obi. Veel mensen weten nog niet wat het is en welke mogelijkheden en veranderingen dit kan bieden.

De Vereniging voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen, die in Nederland al 25 jaar bestaat, heeft zoveel mogelijk activiteiten in beeld.

In Etten (Gelderland) is op vrijdagavond 23 september 2016 een bijeenkomst geweest van meer dan 20 mensen. Daarmee is in Etten geschiedenis geschreven voor de Achterhoek, want zoals in het verlag is te lezen is een begin gemaakt met het vormen van een Basisteam. Een basisteam probeert op allerlei wijzen meer bekendheid te geven aan een Onvoorwaardelijk Basisinkomen.

Lees verder...

Multiculturele Tentoonstelling Dankbaarheid

In de Martinuskerk, Oudekerkstraat 2A, 7075 AB Etten is een expositie met werken van Ina van Dijk (schilderijen), Lies Visscher (keramiek) en ander werk van mensen uit vele windstreken met het thema “dankbaarheid”.

De expositie is mede mogelijk gemaakt door Stichting Global Development Africa en Stichting Leven met de Aarde.

De opening vond plaats op 4 juni. Het gevarieerde programma met gesprekken over diverse onderwerpen werd muzikaal omlijst door Simon Visscher (zang, gitaar, zingende zaag). Ook de komende weken vinden muziekuitvoeringen plaats door onder andere Bachkoor Doetinchem, Vrouwenkoor Con Brio uit Etten, Vrouwenkoor Musica uit Dinxperlo. (Klik hier voor het programma)

Klik hier voor een impressie van de opening

Simon Visscher - Gratefulness

Gratefulness

The sun rises …… above the silent land …….. to welcome the day …….. to come …..
………….
Birds wake the living …… with their morning songs ……
Clouds and wind, rain, sun, or thunder …….
This world, a stage ……. set for a day of wonder
………….
I was called upon ……. to write a song on gratitude ……
To paint in words a picture ……. of what words cannot express …….

Reactie natuur- en milieuorganisaties internetconsultatie voorstel Interimwet veedichte gebieden

Geachte heer Van Dam,

Dank voor de gelegenheid om te reageren op uw voorstel voor een Interimwet veedichte gebieden. De intensieve veehouderij heeft door emissies naar het milieu ingrijpende effecten op de natuur en de volksgezondheid. In bepaalde gebieden is de situatie door cumulatie van deze effecten zeer nijpend. Wij hebben daarom hebben eerder bepleit dat er een wet moet komen die ingrijpt in dieraantallen. Wij juichen het toe dat u met een voorstel in vervolg op een eerder voorstel voor de Wet aantallen dieren komt. De urgentie is onverminderd groot.

Lees meer...

We komen allemaal uit de bodem

illustratie van Lotte Klaver, genomen van de website van Marc SiepmanWe komen allemaal uit de bodem
en gaan allemaal naar de bodem
een kringloop om van te houden

Artikel n.a.v. een lezing in Zeddam, hotel Ruimzicht, voor KNNV/IVN
door Lies Visscher-Endeveld op 21 maart 2017

Het jaar 2015 was het internationale jaar van de bodem. Velen hebben aandacht gevraagd voor de achteruitgang van de vruchtbaarheid van de bodem. Hoe is het nu met onze bodem, in Nederland en daarbuiten?

In memoriam ir. Johannes Nicolaas Paulus (Hans) Haarsma (1940-2017)

Op 10 februari bereikte ons het droeve bericht dat 8 februari 2017 Hans Haarsma in Den Haag is overleden.

Hans was supporter van Stichting Leven met de Aarde. Hij was bij de viering het 10-jarig bestaan van de Stichting in Etten aanwezig en dacht actief mee bij het opstellen van duurzaamheidsresoluties voor het CDA. Hij diende mede de resoluties "Duurzame Landbouw" en "Ontpolderen is onveilig" in.

Wij van Leven met de Aarde ontmoetten Hans ook bij het KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs) waarvan Hans twaalf jaar voorzitter was.

Hans zette zich in voor het toepassen van kennis. Hij wist veel en stond open voor wat anderen wisten en wilden communiceren. In de kindertijd van het CDA-duurzaamheidsberaad was Hans erbij en ook de Groene Bilderbergconferentie kon op zijn bijdrage rekenen. Wij denken in dankbaarheid terug aan Hans.

Tijdens de viering van de verrijzenis bij de uitvaart op 15 februari 2017 in de kerk van St. Jacobus de Meerdere in Den Haag werd gelezen uit Prediker 3 en uit de tweede brief van Paulus aan Timoteüs, waar het gaat over het heengaan en het volbrengen van een goede wedloop en een krans van de gerechtigheid. Het evangelie uit Johannes 14 vers 1-6 over het huis van de vader waarin vele woningen zijn hoorden we.

Tijdens de condoleance in Diligentia maakten we kennis met de kinderen en Fatima, de hulp van de familie.

Welkom

Onafhankelijk
Op eigen manier, in diversiteit
Toch met elkaar
Verandering organiseren
Kruisverbanden maken
Bedrijfsmatig
Samen heel sterk, ook in liefde
Verandering zijn en laten zien
Aantrekkelijk licht
Verbondenheid tonen met elkaar en de aarde
Zijn

Denk na over de betekenis voor Jezelf en de Aarde, wees welkom om Je aan te sluiten door opgave van de naam waaronder Je bekend wilt zijn en e-mailadres te zenden aan Blauwvuur.
Door automatisch per maand één euro over te maken op IBAN NL76 INGB 0009143133 t.n.v. Stichting Leven met de Aarde, te Etten

Wie zich aansluit is aandeelhouder en geeft daarmee opdracht om Leven met de Aarde (in Deutsch, in English) vanzelfsprekender te maken. Iedereen die zich meldt geeft aan persoonlijk, op eigen manier, actief te willen zijn om Leven met de Aarde vanzelfsprekender te maken.