Waterdemocratie, wat is dat?

Persbericht 22 januari 2015

Waterwandeling... AWP voor waterbewustzijn en kennisoverdracht

De Algemene Waterschapspartij (AWP) afdeling Rijn & IJssel wil graag weten wat voor u belangrijk is op het gebied van water. Zij ziet als belangrijke taak het waarmaken van waterdemocratie met participatie. Daarom worden een aantal waterwandelingen georganiseerd. Tijdens het wandelen kunt u kennis maken met kandidaten van de AWP en in gesprek gaan over onderwerpen die u belangrijk vindt.

Onder leiding van AWP kandidaat Theo van den Anker ( IVN gids) leren we anders naar het gebied kijken.

De AWP afdeling Rijn en IJssel nodigt u van harte uit om te komen wandelen in het Montferland

Plaats/tijstip: Zondagmiddag 8 februari ,
Start wandeling 14:00 uur tot 16:00 uur
Adres: Het Peeske, St Jansgildestraat 27, Beek (locatie uitspanning Natuurmonumenten)

De wandeling is voor iedereen, jong en oud. Wij raden u aan stevige schoenen aan te trekken.

Wilt u weten waar en wanneer u aan een waterwandeling deel kunt nemen? Bezoek de website: http://www.algemenewaterschapspartij.nl/waterschappen/rijn-en-ijssel

Voor meer informatie: Theo van den Anker, tel 0314-653270 Lies Visscher, tel 0315-341052

Aanslag Charlie Hebdo, aanslag tegen de vrijheid! Welke vrijheid?

Sutton HooVrijheid van meningsuiting? Donderdag 8 januari 2015, Frankrijk in rep en roer, moskeeën bedreigd met aanslagen, Nederlandse media angstig voor de toekomst, aangewakkerd door het boek “Soumission” van Michel Houellebecq, die het beeld oproept van een volledig geïslamiseerd Frankrijk in 2022. Hij kijkt naar de haperende integratie van moslims, opkomst van het salafisme en de problemen in de banlieus (buitenwijken van de grote steden). Dat alles om persvrijheid, vrijheid van meningsuiting!

Rekenkamerfunctie bij waterschappen in 2014

In navolging van de invoering van een lokale rekenkamercommissie bij gemeenten en provincies heeft de Unie van Waterschappen (UvW) vanaf 2003 de wenselijkheid van een rekenkamer voor de waterschappen onderzocht. Het leidde niet tot eenduidige opvattingen binnen de Unie. In november 2005 onderscheidde de Unie voor haar leden vier mogelijkheden:

  • rekeningcommissie
  • rekenkamercommissie
  • regionale rekenkamer
  • landelijke rekenkamer

Hoewel de vorm verschilde was het gemeenschappelijke doel de versterking van de interne controle op doelmatigheid en doeltreffendheid. Een wettelijk verplichte rekenkamerfunctie achtte de Unie onnodig. De UvW verkoos vrijwilligheid en een groeimodel.

Lees meer...

Netwerk Vitale Landbouw en Voeding

Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding is toegevoegd aan de lijst met zusterorganisaties.

Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding (NVLV) is een landelijke vereniging bestaande uit beroepsleden en vrienden.

Het NVLV gaat voor gezond voedsel van gezonde bodems en wil daarom een landbouw die stuurt op het vastleggen van meer organische stof in de bodem.

Bezoek de website van het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding, regelmatig verschijnt een Nieuwsbrief op hun site.

 

350.org vraagt om steun

Dear friends,
You may have noticed a trend on the internet lately -- the rise of sensational headlines that are too tempting to resist. But once you click the link or the email, you realise that the results are often...underwhelming.
Here at 350.org, we’re all about straight talk and bold action on the most important challenge of our time. No sugar-coating. No overblown language. 

Discussieavond TTIP op 15 januari 2015

Beste geïnteresseerde in de cyclus 'Duurzame Economie',

Hierbij wat verdere informatie over het TTIP en de (mogelijke) effecten op de verduurzaming van de economie. Daarnaast is nu de locatie in Utrecht bekend:
Uithof, campus van de Universiteit Utrecht, collegezaal 040 in het Marinus Ruppertgebouw.
Datum/tijd: 15 januari,  18:15-21:30 uur.
Verder is het programma aangevuld (zie onder) .
 
Discussieavond: TTIP - doorzetten of opnieuw beginnen?

Ver lichtende geboorte

Vier de Advent, de voorbijtrekkende tijd rent
als vierde dimensie door de inhoudelijke blokkendozen
even geschikt glipt ze tussen de leegstaande ruimtelozen
In deze ruimteloze vrije ether gedijt ze talloze keren beter
Gelijk een komeet raast ze met lichtsnelheid haastig voorbij
Ebt vloeiend weg en keert terugstromend het getij

Lees meer...

De veiligheid van Nederland in kaart

Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en grote rivieren vinden er hun weg naar zee. Dat maakt Nederland kwetsbaar voor overstromingen. Bescherming tegen hoogwater is en blijft dus van levensbelang voor miljoenen Nederlanders en voor onze economie.

Ons land wordt door ruim 3.500 kilometer aan primaire waterkeringen beschermd. Maar het werk in een delta is nooit af. Ook de komende decennia moeten we goed beschermd blijven. Investeringen blijven daarom nodig.

Maar we moeten er ook rekening mee houden dat het een keer mis kan gaan. Een overstroming is nooit uit te sluiten. Dus moeten we goed voor­ bereid zijn door ons bewust te zijn van de risico’s op een overstroming en evacuatieplannen klaar te hebben.

EECS - on Electromagnetic hypersensitivity

European Union and Eletromagnetic Hypersensitivity : a New Turn ?

Dear StakeHolders and Cofighters,

The European Economic and Social Committee (EESC) following a public hearing on november 4th has published the "Preliminary Draft Opinion" on Electomagnetic Hypersensitivity (EHS) which you'll find attached. It's been inspired by a letter from several EHS NGOs such as Electrosensibles por el Derecho a la Salud, Une Terre pour les EHS, FELO (Norway), SOS EHS (Spain), AMICA (Italy), Associazione Italiana Elettrosensibiliti (Italy), Electrosensitivity in Ireland (Ireland), Vågbrytaren (Sweden) and many others which are co-signatories.

Open brief aan Louise Fresco

Janneke Bruil van Voedsel Anders schrijft aan Louis Fresco

"Al jaren pleit u voor verdere intensivering van de voedselproductie. U doelt daarmee vooral op schaalvergroting, verdere industrialisering en verder gebruik van landbouwchemicaliën. Ook verdedigt u regelmatig het gebruik van gentechnologie. Dit terwijl we onderhand wel weten dat deze richting in de landbouw de bodemvruchtbaarheid en de biodiversiteit sterk verminderen."

Lees hier de volledige brief