Hoe is het met Dorine van Norren?

Nu maar weinigen van ons elkaar face-to-face zien in deze moeilijke coronatijd, laten we op Rijksportaal collega’s aan het woord over hun reilen en zeilen in alle uithoeken van de wereld, en hun gedachten daarbij. Vandaag: hoe is het met Dorine van Norren, strategisch beleidsadviseur bij Directie Westelijk Halfrond.

Lees hier verder...

Stichting Leven met de Aarde 20 jaar

Jubileummaand
Stichting Leven met de Aarde

Oude Ettense Kerk, Oude Kerkstraat, 2 Etten

Programma ter gelegenheid van
20 jaar
St Leven met de Aarde

De avondprogramma's beginnen om 20.00 u precies en worden rond 22.00 u afgerond.
Kerkzaal open om 19.30 u, Voor dagprogramma's staan de tijden aangeven.
Aanmelden i.v.m. corona is nodig. Meldt u bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. het tijdstip dat u er wilt zijn!

Er is een mogelijkheid om vrije giften te geven ter bestrijding van de kosten, om uw waardering te tonen.

Klik hier voor het programma-overzicht

Met goede moed!

Advies van adviesgroep Borm & Huijgens - mei 2021, hun analyse en inzichten zouden door alle waterschappen moeten worden omarmd. Voorkomen scheidne zuiveren, en vasthouden bergen afoeren. Men lijkt het te zijn vergeten. Toch is daarnaar handelen het meest economisch. Een vooruitang gebaseerd op dienstbaarheid is beter dan het toelaten van meer energie vraag, meer verzilting, en een groter potentieel gevaar.

Onafhankelijke kennisvergaring en goedbestuur is nu meer dan ooit nodig. Daarbij een noodprogramma voor sociale cohesie en samenwerken in verband met herbebossing. Een tweede kustlijn zal heel veel energie vragen en wereld overshootday verder naar voren brengen. en herbebossing zal wereldovershootday naar achteren brengen.

In het kader van 20 jaar Leven met de aarde, een oproep om alle vragen te willen beantwoorden ten dienste van het geheel.

Met goede moed!

St Leven met de Aarde
Lies Visscher (secretaris)

Naar een tweede kustlijn

Wanneer wordt het zuidwesten weer zoet?

Constateringen van Leo van Stelt bij RES 1.0

Gemeenten in Nederland moeten bnnenkort hun plannen RES 1.0 inleveren. Daatom worden deze plannen aan de gemeenteraden voorgelegd ter goedkeuring. Zo ook de gemeenten in Twente. Ons bestuurslid Leo van der Stelt heeft e.e.a gevolgd en een aantal kanttekeningen geplaatst bij de voortgang van de RES Twente (Regionale Energie Strategie) Hetgrootste bezwaar is toch wel dat de regio's zich als eilandjes zie, die zelf alle energieproblemen en het energieneutraal worden in hun eentje moeten oplossen, terwijl het gaat om de energietransitie van heel ons land en elkeregio uniek is. Leo heeft bijgaande brief aan gemeentebestuurders in Twente gezonden en zijn constateringen gedeeld. Wellicht hebben andere gemeenten ook veel aan dit overzicht. Doe er uw voordeel mee!

Goedendag,

Inmiddels is nota RES Twente 1.0 verschenen en ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraden. De nota en de begeleidende informatie is van een zodanige aard dat volksvertegenwoordigers dit zo niet kunnen vaststellen. Vaststellen betekent: Ga zo door op deze ingeslagen weg. Er is vrijwel geen onderbouwing van belangrijke punten en de ingeslagen weg, blijkt inmiddels duidelijk, behoeft aanzienlijke bijstelling. Een betere RES zal op veel meer vertrouwen en ook veel meer draagvlak kunnen rekenen. Dit is basisvoorwaarde in het RES-gebeuren en die ontbreekt nu nadrukkelijk. Het geluid van betrokken burgers is juist nu erg belangrijk en kan bij de vereiste democratische inbreng nooit escalatie veroorzaken.

Zie de bijlage voor onze, overzichtelijk gerubriceerde, constateringen.

Succes bij jullie oordeelsvorming. Wij zijn zeker bereid om meer toelichting te geven.

Met vriendelijke groet, namens Leven met de Aarde,

Leo van der Stelt

Lees hier de bijlage

Landschapsfestival 4 t/m 9 oktober 2021

Doe mee!

We leven in een uniek geopark! In de Achterhoek en de Liemers vinden we een prachtig rivierduinlandschap. In dit gebied stroomden eens grote rivieren, waar omheen rivierduinen ontstonden. Veel dorpen en steden als Doesburg, Doetinchem en Terborg zijn gebouwd op deze duinen.

Bekijk hier de flyer

N.B.: op de flyer staan nog de oude data vermeld. Vanwege corona is het landschapsfestival verplaatst van mei naar 4 tot en met 9 oktober aanstaande.

Gefeliciteerd met democratie: En nu doorpakken

Warm verkiezingsdag 17 maart 2021,

Klik om te vergroten

Geachte volksvertegenwoordigers, ondersteuners en assistenten besturen van politieke partijen,

Nog nooit zo intensief hebben partijen zich geprofileerd, met veel meer rust en ‘to the point’ dan bij andere verkiezingen. Corona had wat dat betreft een gunstig gevolg.

Kijkers konden veel horen en zien in de debatten en gesprekken. Wat ons - mensen van "Leven met de Aarde" opviel is dat een aantal essentiële onderwerpen echt onvoldoende aan de orde kwamen. Wij vragen u nadrukkelijk hier in de formatie en in het komende Kamerwerk wel veel meer aandacht aan te geven.

Gedurende de hele coronatijd hebben velen, individueel of vanuit een organisatie u erop gewezen dat we niet alleen samen door de crisis moeten komen, maar dat we er Samen Anders uit moeten komen. In de debatten ontbrak dat aspect.

Waarom anders? Omdat nu als nooit tevoren duidelijk is dat Wereldovershootday naar achteren moet en we niet door kunnen gaan met het overvragen van de aarde. Wij vragen u de volgende punten op te nemen in het regeerakkoord.

Lees verder...

Klimaatalarm

Ook in Oude IJselstreek aandacht voor het klimaat.

14 maart vanaf 14. 00 uur
Manifestatie op het Dorpsplein
te Etten, Dorpsstraat 1.

Aanmelden verplicht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoet Grevelingen voor Zeeland van levensbelang !

Het zoutgehalte in de wateren van de Zeeuwse Delta en van het grondwater van de eilanden is hoger dan ooit. Het zijn in Zeeland niet de zee en niet de natuur die om zout water vragen, maar beleidsmensen en biologen die de provincie decennia lang op het verkeerde spoor zetten. Immers vanaf de late Middeleeuwen drong de zee steeds meer het afvoergebied van de grote rivieren binnen. De geulen schuurden uit tot zeearmen en de verzilting nam fors toe.

Reden voor het ontwerpen en uitvoeren van het Deltaplan, maar door planwijziging wordt de aanvoer van zoet water naar de Zeeuwse Delta al zo’n halve eeuw geblokkeerd.

Lees hier verder...

Onderzoek naar draagvlak en betrokkenheid bij Zonnevelden in Etten

Onderzoek naar draagvlak en betrokkenheid bij Zonnevelden in Etten

uitgevoerd door:
St Behoud Kemnade en Waalse Water en St Leven met de Aarde
december 2020 – januari 2021

Aanleiding tot het onderzoek:

Half november ontvingen omwonenden van het beoogde zonneveld aan de Zeddamseweg te Etten onderstaande brief en situatiebeschrijving van de Heer Venema van IBVogt. Veertien dagen eerder hadden anderen, vermoedelijk dichter bij het project wonend, deze zelfde brief gekregen.

Deze brief was gedateerd juni 2020 en niet persoonlijk geadresseerd. In de brief staat o.a. dat vragen welkom zijn en dat de ontwikkeling plaats vindt in nauw overleg met de omwonenden. Omdat dit een voorwaarde is van de gemeente zijn wij benieuwd hoe aan deze voorwaarden wordt voldaan. Vandaar deze enquête en een overzicht van de gebeurtenissen.

Lees hier het onderzoeksrapport

Zienswijze op het huidige Nederlandse Energietransitiebeleid

Zienswijze op het huidige Nederlandse Energietransitiebeleid voor elektriciteitsopwekking met focus op zonneweiden
versie 1 februari 2021

ABSTRACT

Het huidige energietransitiebeleid in Nederland is haastig en niet democratisch tot stand gekomen. Het besparingsdoel voor 2030 van 135 TWh is vastgesteld in het Klimaatakkoord van Nederland in 2019, gebaseerd op uitgangspunten bij de regeringscoalitievorming in 2017 gevolgd door interne discussies van gelobbyde vertegenwoordigers van organisaties in 2018. Kritische organisaties zijn geweerd en de benodigde wetgeving is (te) snel gerealiseerd. Bij de uitvoering via regio’s en provincies en gemeentebesturen is sprake van “meervoudige democratie” die onduidelijkheid veroorzaakt heeft en zeker niet goed heeft gewerkt voor de besluitvorming betreffende grootschalige zonne- en windenergieprojecten. De transparantie van de besluitvorming is ver te zoeken. Dit komt door de onduidelijkheid over beslissingen en achtergronden samen met het ontbreken van fundamentele discussies met bestuurslagen, inwoners en inwonersvertegenwoordigers en de combinatie met zich wijzigende actuele inzichten op energietransitie-gebied voor elektriciteitsopwekking. Dit is de oorzaak dat participatie van inwoners ver onder de maat is. Voorlichting is tendentieus en gericht op snelle realisatie zodat participatie tot nu toe zich beperkt tot inwoners die op een handige manier geld denken te kunnen verdienen. Voor zonnevelden wordt niet alleen veel te weinig rekening gehouden met dure en ingrijpende netwerkaanpassingen en met het effect van grote subsidies maar ook met de vergaande effecten op het landschap en het milieu en zonder oog voor de kostbare benodigde grond voor natuur, bebouwing of extensivering van de landbouw. Dit laatste is vooral duidelijk geworden na de stikstofcrisis in najaar 2019. Het systeem van het opgezette overheidsbeleid leidt tot een handelwijze van bestuurders en uitvoerders die binnen de afgesproken kaders lang autonoom blijft doorgaan. Ondanks dat er al lang nieuwe inzichten zijn blijven bestuurders doorgaan met verouderde uitspraken en acties. Werkelijk luisteren naar weldenkende bewogen burgers in kritische maatschappelijk organisaties zou dat veel eerder doen veranderen.

Lees hier de volledige zienswijze