Elektriciteit, algemeen aanvaard, maar niet vanzelfsprekend

Storingen in de elektriciteitsvoorziening bewust toestaan, het lijkt ondenkbaar, maar het omgaan met energieschaarste kan in de toekomst een belangrijk middel zijn om energie te besparen en uitbreidingen van de dure netten te voorkomen. Het lijkt zelfs onontkoombaar wil de prijs voor elektriciteit betaalbaar blijven. Een geoefend elektriciteitsgebruiker zal meer willen weten. Een gesprek met promovendus Ir. Jasper Frunt, van Technische Universiteit Eindhoven, geeft te denken over de redenen waarom provincies energiebedrijven verkopen.