On the Relation Between Journalistic Objectivity and the Fact-Value Distinction

[by Simon Visscher]

1 Introduction

Among the core values of contemporary journalism, objectivity ranks high. Ob- jectivity is important because it allows us to communicate. But what is it? In this article, I examine the connection between objectivity and the method- ological separation between facts and value judgements. I argue that such a separation is a requirement for objectivity in journalism. A consequence of this observation is that we should re-examine the role of words that both aim to describe and evaluate in a normative sense.

Moed tot vernieuwing

Partij voor Mens en Spirit heeft moed tot vernieuwing!

Moed tot vernieuwing!Partij voor Mens en Spirit streeft naar een circulaire en inclusieve economie van wezenlijke vraag en aanbod, één waarin alles en iedereen is betrokken en ongewenste neven-effecten niet meer worden afgewenteld op anderen en elders. Zorgvuldige afstemming van wezenlijke behoeften dus, i.p.v. bijzaken, en in balans met de hele leefomgeving.

Waterdemocratie in Havikerwaard

Jogchum Sevenster, Bart en Lies Visscher tijdens de wandeling bij het bronnenbos

Waterwandeling AWP groot succes!

Waterdemocratie, wat is dat?

Die vraag stelt de Algemene WaterschapsPartij (AWP) aan mensen die meelopen met de door de AWP georganiseerde wandelingen.

Afgelopen week werd vanuit Ellecom gewandeld in de Havikerwaard. Dit gebied is grotendeels in handen van “Landgoed Middachten”. Er spelen diverse “waterproblemen”. Verdroging, vernatting, aantasting van het watersysteem, oneigenlijke verplaatsing van water, bedreiging van HUN water, inefficiënte vluchtroutes voor wild, en geen democratische bestuursstructuur.

Lies Visscher, kandidaat voor AWP Rijn en IJssel, een groepering die politiek uit het waterbeheer wil houden, was aanwezig en zal haar bevindingen rapporteren.

De wandeling ging langs de unieke bronbossen van landgoed Middachten. Deze dreigen te verdrogen. Op dit landgoed wonen en werken pachters. Deze pachters hebben niets te vertellen. Zij bewerken al vele jaren de grond en houden van hun boerenvak. Door subsidieregelingen die niet passen bij de historie en ecologie van het gebied worden beslissingen genomen die niet goed zijn voor de mensen, de natuur en de bedrijvigheid in de gemeenschap. Ook Jogchun Sevenster wandelt mee. Hij is 77 jaar geleden geboren en getogen in de Havikerwaard en heeft jaren op een pachtboerderij gewerkt. Koeien waren zijn lust en zijn leven.

Lees meer...

Een oproep voor een onvoorwaardelijk basisinkomen

Etten, 31 januari 2015

Prof Guy Standing gaf op 28 januari in Groningen de kern van een uitvoerige analyse van onze economische situatie en hoe die zo gegroeid is. Op uitnodiging van de Maatschappij voor Innovatie, Economie en Samenhang gaf hij een aantal opmerkingen uit zijn onderzoek.

Wat is werk?

Om goed te begrijpen wat arbeid is, kijken we naar voeger en nu. “Labour” is wat anders dan werk. Vroeger was je als gezel bij een meester in de leer. Die bracht je alle kneepjes bij, zodat je een onafhankelijk vakman kon worden. Dat bestaat niet meer. Als je bij iemand in de huishouding ging, had je een baan en inkomen, dat je onafhankelijk kon uitgeven en waar je belasting over betaalde. Als je met je werkgever trouwde, had je geen eigen inkomen meer en was er een baan minder en gaf je minder geld uit en betaalde minder belasting. In feite bleef die vrouw het zelfde werk doen, maar gaf geen bijdrage meer aan BNP. Wat er nog wel was was de wederkerigheid; we hadden elkaar nodig.

Waterdemocratie, wat is dat?

Persbericht 22 januari 2015

Waterwandeling... AWP voor waterbewustzijn en kennisoverdracht

De Algemene Waterschapspartij (AWP) afdeling Rijn & IJssel wil graag weten wat voor u belangrijk is op het gebied van water. Zij ziet als belangrijke taak het waarmaken van waterdemocratie met participatie. Daarom worden een aantal waterwandelingen georganiseerd. Tijdens het wandelen kunt u kennis maken met kandidaten van de AWP en in gesprek gaan over onderwerpen die u belangrijk vindt.

Onder leiding van AWP kandidaat Theo van den Anker ( IVN gids) leren we anders naar het gebied kijken.

De AWP afdeling Rijn en IJssel nodigt u van harte uit om te komen wandelen in het Montferland

Plaats/tijstip: Zondagmiddag 8 februari ,
Start wandeling 14:00 uur tot 16:00 uur
Adres: Het Peeske, St Jansgildestraat 27, Beek (locatie uitspanning Natuurmonumenten)

De wandeling is voor iedereen, jong en oud. Wij raden u aan stevige schoenen aan te trekken.

Wilt u weten waar en wanneer u aan een waterwandeling deel kunt nemen? Bezoek de website: http://www.algemenewaterschapspartij.nl/waterschappen/rijn-en-ijssel

Voor meer informatie: Theo van den Anker, tel 0314-653270 Lies Visscher, tel 0315-341052

Aanslag Charlie Hebdo, aanslag tegen de vrijheid! Welke vrijheid?

Sutton HooVrijheid van meningsuiting? Donderdag 8 januari 2015, Frankrijk in rep en roer, moskeeën bedreigd met aanslagen, Nederlandse media angstig voor de toekomst, aangewakkerd door het boek “Soumission” van Michel Houellebecq, die het beeld oproept van een volledig geïslamiseerd Frankrijk in 2022. Hij kijkt naar de haperende integratie van moslims, opkomst van het salafisme en de problemen in de banlieus (buitenwijken van de grote steden). Dat alles om persvrijheid, vrijheid van meningsuiting!

Rekenkamerfunctie bij waterschappen in 2014

In navolging van de invoering van een lokale rekenkamercommissie bij gemeenten en provincies heeft de Unie van Waterschappen (UvW) vanaf 2003 de wenselijkheid van een rekenkamer voor de waterschappen onderzocht. Het leidde niet tot eenduidige opvattingen binnen de Unie. In november 2005 onderscheidde de Unie voor haar leden vier mogelijkheden:

  • rekeningcommissie
  • rekenkamercommissie
  • regionale rekenkamer
  • landelijke rekenkamer

Hoewel de vorm verschilde was het gemeenschappelijke doel de versterking van de interne controle op doelmatigheid en doeltreffendheid. Een wettelijk verplichte rekenkamerfunctie achtte de Unie onnodig. De UvW verkoos vrijwilligheid en een groeimodel.

Lees meer...

Netwerk Vitale Landbouw en Voeding

Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding is toegevoegd aan de lijst met zusterorganisaties.

Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding (NVLV) is een landelijke vereniging bestaande uit beroepsleden en vrienden.

Het NVLV gaat voor gezond voedsel van gezonde bodems en wil daarom een landbouw die stuurt op het vastleggen van meer organische stof in de bodem.

Bezoek de website van het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding, regelmatig verschijnt een Nieuwsbrief op hun site.

 

350.org vraagt om steun

Dear friends,
You may have noticed a trend on the internet lately -- the rise of sensational headlines that are too tempting to resist. But once you click the link or the email, you realise that the results are often...underwhelming.
Here at 350.org, we’re all about straight talk and bold action on the most important challenge of our time. No sugar-coating. No overblown language. 

Discussieavond TTIP op 15 januari 2015

Beste geïnteresseerde in de cyclus 'Duurzame Economie',

Hierbij wat verdere informatie over het TTIP en de (mogelijke) effecten op de verduurzaming van de economie. Daarnaast is nu de locatie in Utrecht bekend:
Uithof, campus van de Universiteit Utrecht, collegezaal 040 in het Marinus Ruppertgebouw.
Datum/tijd: 15 januari,  18:15-21:30 uur.
Verder is het programma aangevuld (zie onder) .
 
Discussieavond: TTIP - doorzetten of opnieuw beginnen?

Ver lichtende geboorte

Vier de Advent, de voorbijtrekkende tijd rent
als vierde dimensie door de inhoudelijke blokkendozen
even geschikt glipt ze tussen de leegstaande ruimtelozen
In deze ruimteloze vrije ether gedijt ze talloze keren beter
Gelijk een komeet raast ze met lichtsnelheid haastig voorbij
Ebt vloeiend weg en keert terugstromend het getij

Lees meer...