PFAS probleem Westerschelde

Geachte leden van de Tweede Kamer
Commissie LNV
Commissie IenW
Commissie VWS

Wat half juni begon als een lokaal probleem bij de 3M fabriek bij Antwerpen is in drie maanden uitgegroeid tot een affaire die tot over de grens reikt. Ook in Zeeland groeien de zorgen met de dag.

Een zoet of een zout Grevelingenmeer; beantwoording vragen Provinciale Staten

Geacht college van Gedeputeerde Staten van Zeeland,

In het afgelopen jaar is op verschillende manieren aandacht gevraagd voor het overwegen van een zoet Grevelingenmeer. Het zou breken zijn met de voorkeur van veertig jaar geleden om het meer zout te houden, terwijl een zoet meer oorspronkelijk en met reden de bedoeling was. Daarnaast kwamen de laatste tijd steeds meer uitingen, dat de verzilting van Schouwen-Duiveland de landbouw tot aan de lippen staat.

Lees hier verder...

Hedwige-polder dubieuze ontwikkelingen?

Wil Lases, 6 februari 2022, LinkedIn

Het doorgraven van de Scheldedijk van de Hedwigepolder was eigenlijk gepland voor het najaar. Nu is men stilletjes ineens met een gedeeltelijke afgraving begonnen, waarvoor men onbegrijpelijkerwijs vergunning van het waterschap heeft gekregen, dat een uitzondering voor het winterseizoen heeft gemaakt. Reden, de inlandse nieuwe zeedijk is gereed. Alleen deze is nog niet goedgekeurd.

Zienswijze op de ontwerp-Omgevingsvisie van de Gemeente Losser

Stichting "Leven met de Aarde" heeft meegedaan met het indienen van een zienswijze op de ontwerp omgevingsvisie van de Gemeente Losser. In dit document kunt u zien hoe wij denken in samenwerking met het Twents Landschap en andere actoren.

Wanneer u ergens een aankondiging ziet inzake omgevingsvisies in gemeenten, breng ons dan op de hoogte, want daar liggen kansen om zaken te verbeteren en een andere duurzamer herstel economie voor te bereiden.

Alvast bedankt,
Lies Visscher, secretaris

Zienswijze op de ontwerp-Omgevingsvisie van de Gemeente Losser

Jurist Valentijn Wösten in de Gelderlander: Op ‘stikstof en natuur’ heeft de afgelopen twintig jaar Pipo de Clown geregeerd

Een nieuw jaar, een nieuwe regering. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En wat voor kansen ! Drie jaar geleden had vrijwel geen bestuurder, politicus of journalist belangstelling voor stikstof en natuur. En nu krijgen we plotseling maar liefst twee ministers die over stikstof en natuur gaan. En om het nog ingewikkelder te maken: de ene minister is ‘van Natuur’, en de andere is ‘voor Natuur’. Leg dat maar eens uit.

Geactualiseerde visie op windturbines

Geactualiseerde visie op windturbines en gezondheid in de Nederlandse setting met als startpunt de presentatie van Moniek Zuurbier, adviseur leefomgeving van de GGD van Gelderland en Overijssel.

Zij hield op 30 september 2021 een presentatie op de bijeenkomst RES 2.0 Twente in de Grolsch Veste

Leo van der Stelt december 2021


Kerstboodschap 2021 Mgr. dr. Gerard de Korte

Broeders en zusters,

Wij leven in een vervelende en onzekere tijd. Het coronavirus is nog steeds onder ons en legt allerlei beperkingen op. Ook dit jaar nachtmissen met Kerstmis in lege kerkgebouwen. Veel gelovigen zijn daar verdrietig over. De coronacrisis maakt duidelijk dat wij, ondanks al onze kennis en kunde, de werkelijkheid maar beperkt naar onze hand kunnen zetten. Corona betekent een oefening in geduld.

Klik hier om verder te lezen

Petitie voor Voedselsoevereiniteit en Klimaatrechtvaardigheid

Beste mensen,

Zoals jullie misschien nog weten hebben jullie of jullie organisatie de Petitie voor Voedselsoevereiniteit en Klimaatrechtvaardigheid ondersteund in 2011. Ik hoop dat ik de goede emailadressen heb kunnen terugvinden. Anders graag bericht.

Terugblik

Rond deze petitie hebben we destijds actie gevoerd op Wereldvoedseldag 16 oktober en van 1 november t/m 13 december. Tijdens deze periode werd samen met andere activisten die bijvoorbeeld gedurende één of meerdere dagen vastten, aandacht gevraagd voor deze petitie bij o.a. de Tweede Kamer en de relevante ministers. We kwamen wekelijks samen op het Plein voor de Tweede Kamer. Ook werd de werkgroep Voedselrechtvaardigheid opgericht, zie: https://www.facebook.com/voedselrechtvaardigheid Hier vinden jullie ook een overzicht van de campagneactiviteiten gedurende de afgelopen 10 jaar.

Lees meer...

Persbericht - Geactualiseerde Petitie voor Voedselsoevereiniteit en Klimaatrechtvaardigheid, kritische analyse COP26, en rol van de media

Afgelopen week stuurde Werkgroep Voedselrechtvaardigheid bijgaande petitie en begeleidende brief naar minister-president Rutte, de minister en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en tevens aan de Tweede Kamercommissies binnen deze beleidsterreinen. Dat deden we met het oog op de nu gaande klimaattop COP26 in Glasgow, de WTO ministeriële top van 29 november t/m 3 december in Genève en de huidige hervorming van Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). In de petitie wordt...

Lees meer...

Slingeland verdient de A18 niet!

IPCC kan hoog en laag springen, lokale bestuurders weten niet wat ze doen.

Waarom wil het Slingeland ziekenhuis eigenlijk naar de snelweg?

Men wil daar 8,5 ha gebruiken voor nieuwbouw. Die kostbare landbouwgrond kan beter worden gebruikt voor kringlooplandbouw, dezelfde bestemming als de grond er omheen. Terwijl rond de Middellandse Zee de branden woeden en bekend is dat de A18(snelweg) -locatie ruim 16% meer verkeer, dus ook veel meer stikstofuitstoot, met zich brengt dan een plek binnen de bebouwde kom, blijft het ziekenhuis voor de A18 kiezen! Helaas ziet de Raad van State daar geen enkel probleem in.

Besluit Rechtbank Havebos

Goedemorgen mensen,

Hier de uitspraak van de rechter over Zonneveld Havebos: Verzet en goede argumenten van burgers doen er wel toe! Als de gemeente de participatie verloochent pakken wij het recht van participatie juist op!!!

groetjes van Dorien
Mede eiser tegen zonnepark Havebos

Naar de uitspraak...