Aan de Leden van de Tweede Kamer, 26 februari 2013

Geachte volksvertegenwoordigers, in de Tweede Kamer en daarbuiten, Geachte leden van politieke partijen, e.a.,

(stuurt u deze brief a.u.b. door aan uw collega's politici en - bestuurders)

De Duitse Bondsdag heeft een belangrijke lezing/les gehoord. Deze is uniek en van belang voor alle gekozen vertegenwoordigers. U kun die lezing hier lezen.

Aan Minister Dijsselbloem d.d. 6 februari 2013

Betreft : Integraal plan voor verbeteren
Financiële structuur, gekoppeld aan draagkracht aarde en vergroten milieugebruiksruimte.

Aan de minister van Financiën en alle betrokken collega’s en ambtenaren

Dit is een “open”brief,  ( te zien op www.blauwvuur.nu ) die tevens gaat naar de voorzitter van de SER en de fractievoorzitter van de PvdA

Etten, 6 februari 2013,

Geachte heer Dijsselbloem,

Wat is de meest dringende maatschappelijke kwestie van dit moment?

Henk van Houtum Universitair hoofddocent geopolitiek en politieke geografie, Radboud Universiteit Nijmegen  Geografie & Demografie
Stuur een link naar dit artikel per e-mail door naar een bekendeWat is de meest dringende maatschappelijke kwestie van dit moment?
Mondiale armoede.
10% van de mensen wereldwijd heeft nu 85% van de mondiale welvaart in handen. En terwijl de rijken steeds vaker sterven als gevolg van te veel en te vet eten, sterft een derde van de mensen wereldwijd nog altijd juist uit armoede. Hoewel ook de Nederlandse regering spreekt over 'internationale solidariteit', wordt niet duidelijk hoe de budgetverlaging en bedrijfsmatige aanpak van ontwikkelingssamenwerking zal bijdragen aan het bestrijden van die mondiale ongelijkheid in ontwikkeling. Waar het pijnlijk aan ontbreekt is een werkelijk democratische mondiale federatie die dwingend een mondiale rechtvaardige verdeling van middelen kan voorschrijven bijvoorbeeld door middel van een mondiaal progressief belastingssysteem.

Rede Papst Benedikts XVI. im Deutschen Bundestag am 22. September 2011

Sehr geehrter Herr Bundespräsident!
Herr Bundestagspräsident!
Frau Bundeskanzlerin!
Herr Bundesratspräsident!
Meine Damen und Herren Abgeordnete!

Es ist mir Ehre und Freude, vor diesem Hohen Haus zu sprechen – vor dem Parlament meines deutschen Vaterlandes, das als demokratisch gewählte Volksvertretung hier zusammenkommt, um zum Wohl der Bundesrepublik Deutschland zu arbeiten. Dem Herrn Bundestagspräsidenten möchte ich für seine Einladung zu dieser Rede ebenso danken wie für die freundlichen Worte der Begrüßung und Wertschätzung, mit denen er mich empfangen hat. In dieser Stunde wende ich mich an Sie, verehrte Damen und Herren – gewiß auch als Landsmann, der sich lebenslang seiner Herkunft verbunden weiß und die Geschicke der deutschen Heimat mit Anteilnahme verfolgt. Aber die Einladung zu dieser Rede gilt mir als Papst, als Bischof von Rom, der die oberste Verantwortung für die katholische Christenheit trägt. Sie anerkennen damit die Rolle, die dem Heiligen Stuhl als Partner innerhalb der Völker- und Staatengemeinschaft zukommt. Von dieser meiner internationalen Verantwortung her möchte ich Ihnen einige Gedanken über die Grundlagen des freiheitlichen Rechtsstaats vorlegen.

Lees meer....


updates agroforestry & agro-ecologie

Tijdens een toespraak op 6 juni 2012, nodigde VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon mensen uit om online te stemmen voor "the future we want," de laatste fase van de "Rio+20 Dialogues". Uit meer dan 10.000 ideeën, bleven er 100 aanbevelingen over, op 10 vlakken.

Eén daarvan gaat over agroforestry!

"Governments should support agroforestry as a promising alternative to balance the need for food and fuelwood and whilst reducing pressure on natural forests"

Of in het Nederlands:

"Overheden zouden agroforestry moeten promoten als een veelbelovend alternatief om de nood aan voedsel en brandhout in evenwicht met elkaar te brengen en tegelijk de druk op natuurlijke bossen te verminderen"

Het zou een historische doorbraak zijn van "agroforestry" in de Rio-tekst te krijgen.

We hebben dus jouw hulp nodig. Breng online je stem uit (er rest je nog slechts 39 uur)! Uiteraard mag je ook voor andere zaken stemmen, maar vergeet agroforestry niet... Je vindt het door naar beneden te scrollen en op het groene kader "Forests" te klikken. Als je klaar bent, moet je je stem geldig maken door naar beneden te scrollen en je land etc. in te vullen.

Heel hartelijk dank!

Alstublieft stuur dit breed rond...

De Moede

Komt de moede
komt de zucht
komt de zucht
komt het verdriet
was het verdriet
voel je de hoop
voel je de kracht
geloof je
komt de beweging.