Rede Papst Benedikts XVI. im Deutschen Bundestag am 22. September 2011

Sehr geehrter Herr Bundespräsident!
Herr Bundestagspräsident!
Frau Bundeskanzlerin!
Herr Bundesratspräsident!
Meine Damen und Herren Abgeordnete!

Es ist mir Ehre und Freude, vor diesem Hohen Haus zu sprechen – vor dem Parlament meines deutschen Vaterlandes, das als demokratisch gewählte Volksvertretung hier zusammenkommt, um zum Wohl der Bundesrepublik Deutschland zu arbeiten. Dem Herrn Bundestagspräsidenten möchte ich für seine Einladung zu dieser Rede ebenso danken wie für die freundlichen Worte der Begrüßung und Wertschätzung, mit denen er mich empfangen hat. In dieser Stunde wende ich mich an Sie, verehrte Damen und Herren – gewiß auch als Landsmann, der sich lebenslang seiner Herkunft verbunden weiß und die Geschicke der deutschen Heimat mit Anteilnahme verfolgt. Aber die Einladung zu dieser Rede gilt mir als Papst, als Bischof von Rom, der die oberste Verantwortung für die katholische Christenheit trägt. Sie anerkennen damit die Rolle, die dem Heiligen Stuhl als Partner innerhalb der Völker- und Staatengemeinschaft zukommt. Von dieser meiner internationalen Verantwortung her möchte ich Ihnen einige Gedanken über die Grundlagen des freiheitlichen Rechtsstaats vorlegen.

Lees meer....


updates agroforestry & agro-ecologie

Tijdens een toespraak op 6 juni 2012, nodigde VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon mensen uit om online te stemmen voor "the future we want," de laatste fase van de "Rio+20 Dialogues". Uit meer dan 10.000 ideeën, bleven er 100 aanbevelingen over, op 10 vlakken.

Eén daarvan gaat over agroforestry!

"Governments should support agroforestry as a promising alternative to balance the need for food and fuelwood and whilst reducing pressure on natural forests"

Of in het Nederlands:

"Overheden zouden agroforestry moeten promoten als een veelbelovend alternatief om de nood aan voedsel en brandhout in evenwicht met elkaar te brengen en tegelijk de druk op natuurlijke bossen te verminderen"

Het zou een historische doorbraak zijn van "agroforestry" in de Rio-tekst te krijgen.

We hebben dus jouw hulp nodig. Breng online je stem uit (er rest je nog slechts 39 uur)! Uiteraard mag je ook voor andere zaken stemmen, maar vergeet agroforestry niet... Je vindt het door naar beneden te scrollen en op het groene kader "Forests" te klikken. Als je klaar bent, moet je je stem geldig maken door naar beneden te scrollen en je land etc. in te vullen.

Heel hartelijk dank!

Alstublieft stuur dit breed rond...

De Moede

Komt de moede
komt de zucht
komt de zucht
komt het verdriet
was het verdriet
voel je de hoop
voel je de kracht
geloof je
komt de beweging.

Bezwaar tegen Wageningse proef aardappels

Ingezonden brief

Bezwaar tegen Wageningse proef aardappels (Gelderlanderpers 16/5/12)

Door een Europa breed gedragen gentechvrije burgers beweging is bezwaar aangetekend tégen het genetisch manipuleren van de aardappel om deze resistent te maken tegen de schimmelziekte Phytophthora. De gentechvrije burgers tonen op wetenschappelijke gronden aan dat door deze proeven resistente bacterie in het milieu terecht komen waardoor het laatste antibioticum tegen tbc niet meer werkt. De Raad van State, een privé rechtbank van H.M. de Koningin, heeft de regels dusdanig aangescherpt dat het voor burgers bijna niet meer mogelijk is om hun argumenten en feiten met de in 1848 afgedwongen politieke soevereiniteit en hun burgerlijke en politieke rechten en plichten aan andere burgers bekend te maken.[1] Hierdoor worden deze mensen niet alleen door de massa, maar zelfs door hun eigen familie, niet serieus genomen, zoals dat ook in de jaren ’30 het geval was bij mensen die waarschuwden tegen de ophanden zijnde volkerenmoord op de joden, zigeuners, geestelijk gehandicapten, homosexuelen en communisten.[2]

In perspectief

Zartha verzamelde prachtig fotomateriaal onder andere gemaakt met de ruimtetelescoop Hubble en plaatste alles nog eens in perspectief. Over hoe klein we zijn ...

Klik hier...

CO-EXISTENTIALISME

CO-EXISTENTIALISME:

Our Common Future door CO-Operation Generation 21

(© Juri Czabanowski, Nijmegen 2011)

Op naar een gezamenlijke duurzame toekomstgeneratie 21 (21ste eeuw), duurzame variant van de alternatieve beweging ’68 (counterculture movement) en sociaal-kritische jaren ’70. Een positieve benadering van het Existentialisme door CO-Existentialisme, het naast elkaar existeren, het eren van het Bestaan of Leven. Zij zal de dragende zuil zijn voor de vergaande duurzaamheid, de groene blauwdruk van onze planeet Aarde of Gaia. Een globaal collectief van Creatieve ‘Regenboog Revolutieactivisten’ zoals Occupy Beweging nemen de koppeling tussen de afhankelijke verhouding van mens en milieu als maatstaf serieus, de
humaan-ecologische (multi-culturele en bio-diversiteit) en humaan-economische (fair trade) samenhang en samenleving nastreeft: People-Planet-Profit (aangevuld met 4e Pneuma), of wereldethisch geïnspireerde Mens-Ecologie-Economie-Kosmopologie (het 4e studiegebied in mijn CO-Operatio Model genoemd). Humane ecologie is de ecologie van de mens, de wisselwerking van de interrelatie tussen de mens en zijn omgeving, het milieu. Humane economie is de duurzame en groene economie die aan menselijke maat en ecologische voetafdruk gekoppeld, de mens en het milieu als maat, economie gebaseerd op ethische principes en gaat uit van overzichtelijke schaalgrootte beheersbare afmetingen en leningen.

Lees meer...

MONDIALE METAMORFOSE DOOR CO-EXISTENTIALISME

MONDIALE METAMORFOSE DOOR CO-EXISTENTIALISME

NOODZAKELIJKE OVERGANG NAAR DUURZAME CO-OPERATIEVE GEMEENSCHAP
Lifestyle voor gezond herstel door ethische bewustzijnsverandering in huis-houding
CO-Operatio tussen wereldburgers als drager van symbiotische stabiliteitsverdrag

(© Juri Czabanowski, MONDIALE METAMORFOSE DOOR CO-EXISTENTIALISME)

Enerzijds is de mens net zo onderhevig aan veranderingen en aanpassingen om te over-leven als de evolutie zelf: Survival of the Fittest. Het overleven van de best aangepaste. De evolutionaire mens heeft zich ontwikkeld vanuit de biologische evolutie, maar ook via de technologie verder ontwikkeld en ontplooid als een vlinder. Ontplooid als een vlinder (Entfaltet wie ein Falter, entfalten betekent ook ontvouwen, de wijze waarop de vlinder zich uit zijn cocon bevrijdt. Sich entfalten betekent zich
ontwikkelen). Anderzijds heeft de mens succesvol als soort overleefd dankzij zijn uitstekende manier om gezamenlijk met zijn soortgenoten te communiceren en coöpereren.

Lees meer...