Wat is van Waarde?

Tijdens mijn bezoek aan WECF op 5 augustus 2010 zag ik op het prikbord in de keuken een tekst uit 2002: 

"Water is a limited natural resource and a public good fundamental for life and health. The human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights" United Nations Economic and Social Council, November 2002".

Het deed me denken aan de periode waarin ik het belang van een goede ruimtelijke ordening voor het plannen van industrieterreinen onder de aandacht probeerde te krijgen. Dat was na 1995 in de buurt van Doetinchem. Het deed me ook denken aan de periode waarin ik het belang van een goede ruimtelijke ordening in verband met het plannen van woonwijken onder de aandacht wilde brengen. Dat was in Westervoort voor 1995. Ook aan het belang van het toepassen van kennis door gemeentebesturen, ambtenaren en dus ook uitvoerenden, dat was in Doetinchem na 1995.

Nanodeeltjes, meer onderzoek nodig... vooral voor de veiligheid van jonge kinderen

Preventie is belangrijk voor een duurzame economie, voorkomen van ziekten is meer dan besparen op gezondheidszorg in de toekomst.

Het gaat juist om het voorkomen van veel persoonlijk leed en het vergroten van vertrouwen.

Nanotech wordt o.a  gebruikt bij de voedselproductie, zelfreinigende kleding, medicijnen getuige een artikel van  Wim van Veelen, beleidsmedewerker arbeidsomstandigheden FNV Vakcentrale, lid SER commissie Arbeidsomstandigheden en Marie-Jose Sengers, adviseur Bureau Beroepsziekten FNV en  Pieter van Broekhuizen, coördinator project nanocap, lid Commissie MAC-waarden van de SER.

De volharder die wint: regeringen kunnen afspraken maken, levende mensen gaan het doen.

(door lies visscher-endeveld)

Ontvangen een persbericht van WECF, Woman in Europe for a Common Future van belang voor duurzaam waterbeheer  Blauwvuur en Leven met de Aarde zijn met WECF blij om deze doorbraak bij de VN, bedankt alle mensen die steeds maar weer motiveren en inspireren en komen met argumenten!

Ik leg dit persbericht graag aan u voor en vraag: Wat betekent dit voor uw omgaan met water? Voor uw koopgedrag en uw banktransacties? Wat betekent het voor uw rol in het bestuur van uw regio, uw land, uw continent? Ook bij mijzelf zal ik nog eens te rade gaan...

Radermacher en de Globalisation Saga

Het economisch aspect van het leven op wereldschaal

(door lies visscher-endeveld)

Kort geleden maakte ik kennis met het werk van Professor Radermacher.

Prof. Dr. Dr. F. J. Radermacher is director of the Research Institute for Applied Knowledge Processing/n (FAW/n), professor for information technology at the university of Ulm, president of the Federal Association for Economic Development and Foreign Trade (BWA), Berlin, vice-president of the Eco-social Forum Europe, Vienna, and member of the Club of Rome.

Prof. Radermacher ist Autor von über 300 wissenschaftlichen Arbeiten aus den Bereichen Angewandte Mathematik, Operations Research, Angewandte Informatik, Systemtheorie sowie tangierten Fragen der Technikfolgenforschung und der Ethik / Philosophie; letzteres auch mit Bezug auf globale Problemstellungen. Gesellschaftspolitische Interessenschwerpunkte betreffen den Übergang in die Informationsgesellschaft, lernende Organisationen, Umgang mit Risiken, Fragen der Verantwortung von Personen und Systemen, umweltverträgliche Mobilität, nachhaltige Entwicklung, Überbevölkerungsproblematik.

Hij sprak over duurzaamheid op wereldschaal tijdens een conferentie in Geneve op 14 deccember 2006.

Motivatie: Hartekreet blijft actueel

Dames en heren, politici, besturen van organisaties, onderwijsgevenden, colleges, iedereen wetenschappers, mensen met een beetje gevoel, iedereen die kennis wil toepassen en zich bewust is van de shoonheid van de schepping:

Het is alsof ik mijzelf hoor .... klik hier voor de film uit Brazilië

Bedenk wat uzelf kunt en wilt en stuur uw idee naar de verandering TRANSITE via het reactie formulier van Blauwvuur.

Biodiversiteit hangt samen met diversiteiten in het landschap

Internationaal is veel afgesproken over het bewaren van biodiversiteit.

Veel overheden vinden de bestaande wetgeving om natuur en soorten te beschermen maar storend... een salamander, das, vroedmeesterpad of boomkikker zou de hele "ontwikkeling" van een gebied tegen kunnen houden. Daarom werd gewerkt aan versoepeling van de regels.

Transition Travels

Transition Travels biedt haar gasten de bouwstenen om zelf volgende stappen te zetten in het invulling geven aan wat ze zien als “een goed leven” en “manieren omdat te realiseren” Met andere woorden: duurzaamheid.

Lees meer...

De onderste stoom boven

We leven in een land zonder richting. Dit zijn niet mijn woorden, maar de woorden van oud RaBo bank leider en SER voorzitter Herman Wijffels. Uitgesproken tijdens zijn toespraak gehouden op het KSI congres in Rotterdam.

Een verslag:

Atoomstroom is kernenergie is niet duurzaam

Toon uw belangstelling: Eis een schoon Nederland in 2050, met een goed stappenplan om dat te bereiken, gedragen door de politiek!

In een tijd waarin veel politieke partijen nadenken over het schoon maken van Nederland (en de wereld) komen lobbyisten met stokpaardjes in de race om het bestaan hun waar aanprijzen. Zo is "atoomstroom" een "toverwoord" geworden tegen de opwarming van de aarde. Niets is minder waar.

Wubbo Ockels, actief onderzoeker/wetenschapper heeft het initiatief opgevat om als burgers van Nederland bij de overheid af te dwingen dat zij actief beleid gaan maken zodat Nederland niet zonder richting en stuurloos is.

Iedereen kan dit initiatief tekenen klik hier om mee te doen : Eis een duurzame samenleving

Wubbo Ockels raadt iedereen aan om het gezond verstand te gebruiken, niet te trappen in de atoomplobby, en zelf mee te bouwen aan een zonne - energie maatschappij. Bekijk hier   zijn videoboodschap.

Het is heel mooi dat een bekende Nederlander als Wubbo Ockels, zich inzet voor de rechten van ieder: gezonde grond, gezond water en gezonde lucht. Dat kan alleen als we daaraan onze eigen plicht koppelen: Opkomen voor dat wat geen stem heeft: de zelfreinigende natuur. Leven in bescheidenheid, omdat wij mensen niet altijd betrouwbaar zijn. Leven met de Aarde steunt dit inittiatief dan ook met volle overtuiging en hoopt dat veel meer organisaties en mensen op persoonlijke titel de video verspreiden, het initiatief steunen met hun handtekening en zelf in de practijk de kennis die zij  hebben toepassen. doen.

Nederland krijgt nieuwe energie

Het GEEL van Partij één staat voor de ZON en duurzaamheid.

Partij één heeft daarbij haar uitgangspunten

Na de debatavonden in Utrecht en de verklaring van Utrecht, ondertekend door een  aantal duurzaamheidsgroeperingen uit diverse politieke partijen is het duidelijk dat de tien punten van aanbeveling ultieme ondersteuning verdienen.

Partij één is een lerende partij voor duurzame ontwikkeling. Zij zal er alles aan doen deze aanbevelingen te realiseren. Partij één hoopt dat er voldoende steunbetuigingen komen, 40.000, om een burgerinitiateif te kunnen indienen.

Wanneer een dergelijk initiatief in de kamer wordt behandeld, zal Partij één ervoor zorgen dat dit iniitiatief er werkelijk toe bijdraagt dat de kloof tussen burger en politiek kleiner wordt.

Een Deltaplan voor energie moet het karakter hebben van een MEGA plan, als was het oorlog

Reacties graag via de website van Partij één, www.partijeen.net