“Files oplossen” als illusie

Files zijn een gevolg van een tekort aan wegcapaciteit op de (snel)wegen. Toch hebben plannenmakers en beslissende
bestuurders geen idee hoeveel auto’s tegelijkertijd op ons wegennet kunnen rijden. Velen schatten dat vele tientallen
miljoenen, mogelijk zelfs miljarden auto’s op ons wegennet zouden kunnen rijden.

Lees meer...

Vrouwen extra belangrijk bij klimaatpolitiek

Op 12 December van dit jaar zullen veel staatshoofden en ministers bijeenkomen in Kopenhagen om af te spreken wat de wereld gaat doen om klimaatchaos verder te voorkomen.
Ook in ons land zijn veel organisaties bezig met de voorbereidingen en met lobby.
De grote milieuorganisaties en de grote hulporganisaties werken samen.
Dat is uniek. Tot nu toe gebeurde dat nooit. Mede op aandringen van Hans Ouwejan, initiator va nde Grone Bilderberg Conferenties en oprichter van het Climaat Innovatie Platform Wereld Wijd (CIPWW)is die samenwerking nu in opbouw.

Stoppen met verbranden (van afval)

Onderwerp ingebracht door Lies Visscher, (Toegepaste kenniseconomie)

In 1985 kwam mijn jonge gezin van 10 jaar oud in Westervoort wonen. Dit is een gemeente ten zuidwesten van Arnhem. Wij betrokken een nieuwe woning, voorzien van stadsverwarming.  De energie voor warm tapwater en verwarming van de huizen leverde de vuilverbranding in Duiven.
De nieuwe bewoners werden welkom geheten in de gemeente. Op uitnodiging van het gemeentebestuur bezochten ook wij de voorlichtingsavond in het gemeentehuis.
De wethouder zelf hield de toespraak. Hij eindigde met de woorden: "blijft u vooral heel veel afval produceren, dat is goed voor uw energievoorziening". Mijn man en ik keken elkaar aan... moesten we nu spijt hebben te gaan wonen in een woning verwarmd met de energie uit afval?

Nu, bijna 25 jaar later, is er nog steeds geen politieke moed om de kennis die wij hebben toe te passen.
De wetten van de huidige economie zijn slecht voor het samen LEVEN
Afval wordt nog steeds verbrand, met alle gevolgen van dien.
Een plan om niet meer te verbranden en alle afval te recylen past in het alom bejubelde Cradle to Cradle (van wieg tot wieg) principe.
Niet verbranden is een must voor een duurzame toekomst. De politiek moet dat dus opnemen in haar programma's. Het gaat dan om verbranden van fossiele bronnen ( olie, gas en kolen), maar ook om vuurwerk, hout en ja, ook afval.
Afvalverwerking heeft te maken met ruimtelijke ordening. Verbranden van afval is nooit duurzaam.
Pas als je helemaal niets meer met een product kunt doen, komt verbranden... zelfs dàt blijft een vraag.

Bekijk hier hoe de politiek in Friesland omgaat met welwillende burgers die hun verantwoordelijkheid nemen
Belijk hoe de politiek weigert de kennis die wij hebben toe te passen. gezondheid, klimaat, water en lucht, men blijft er onrespectvol mee omgaan. Uitzending Zembla 28-6-2009

Vlees, dichterbij, herkenbaar, en respect

SmileLaughingSurprised

Een aantal mooie ontwikkelingen doen zich voor in Nederland. Hoewel... de meningen zullen hierover verschillen.
In Den Haag wordt gewerkt aan de mogelijkheid een varkenshouderij te vestigen, vlakbij of in de stad. Daardoor  kunnen mensen zien hoe het varken leeft en opgroeit, de kinderen weten waar de karbonade en worst vandaan komen.
luister hier het fragment uit "Goede morgen Nederland" van de KRO, uitzenging 11 augustus 2009

Meer rechten voor Europese burgers

EU-burger kan actieplan fijnstof eisen

Gepubliceerd: 26 juli 2008 09:15 | Gewijzigd: 4 augustus 2008 11:39

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 26 juli. Burgers in de Europese Unie kunnen de bevoegde autoriteiten dwingen in hun buurt maatregelen te treffen tegen ernstige luchtvervuiling. Dat heeft het Europees Hof van Justitie gisteren bepaald.

Een ander volkslied

Een ander volkslied (tekst: Huub Oosterhuis (coupletten 1- 3), Lies Visscher (coupletten 4 - 6), op de wijs van Het Wilhelmus)

Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd,
maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt,
dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn,
dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn.

Commencement Address door Paul Hawken

The Commencement Address by Paul Hawken to the Class of 2009, University of Portland, May 3, 2009

When I was invited to give this speech, I was asked if I could give a simple short talk that was  “direct, naked, taut, honest, passionate, lean, shivering, startling, and graceful.” No pressure there.

Let’s begin with the startling part. Class of 2009: you are going to have to figure out what it means to be a human being on earth at a time when every living system is declining, and the rate of decline is accelerating. Kind of a mind-boggling situation... but not one peer-reviewed paper published in the last thirty years can refute that statement. Basically, civilization needs a new operating system, you are the programmers, and we need it within a few decades.

Lees de volledige toespraak. Bezoek de website van Paul Hawken voor meer teksten en video's. 

En nu naar buiten...

Nu verkrijgbaar via www.zadoks.nl of de (internet)boekhandel:

En nu naar buiten! Werkvormen voor training en coaching

Auteurs: Jettie van den Houdt en Vivian Siebering

Een inspirerend en praktisch boek met ruim 50 werkvormen om buiten toe te passen. Voor trainers en coaches die gebruik willen maken van de groene omgeving.

Voor meer informatie en bestellen, ga naar http://www.zadoks.nl/uitgeverij/shopitems

Klimaatmarsen in Amsterdam en Den Haag

Voortaan zullen in Amsterdam en in Den Haag maandelijks zogenaamde Klimaatmarsen gehouden worden. Voorafgaand aan de mars vindt vanaf 11.00 uur een posterparty plaats, waar deelnemers zelf zichtbare voorwerpen kunnen maken met teksten die duidelijk aangeven wat de politiek in de ogen van de deelnemers moet doen om ons klimaat te redden. De klimaatmars zelf start om 12.00 uur en zal afhankelijk van de lengt eindigen tussen 13.00 en 14.00 uur. Vanaf 14.00 uur is er een evaluatievergadering.

Klimaatmarsen in Amsterdam vinden plaats op iedere derde zaterdag van de even maanden (20 juni, 15 augustus, 17 oktober, 19 december). Marsleider is Leora Rosner.

Klimaatmarsen in Den Haag vinden plaats op iedere derde zaterdag van de oneven maanden (18 juli, 19 september, 21 november, 16 januari 2010). Marsleider is Hans Ouwejan.

Netwerk Vitale Landbouw en Voeding

Blauwvuur is verbonden met het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding. Dit netwerk organiseerde op 18 april 2009 een Symposium met de titel "Licht op Landbouw".
Wie meer wil weten over de manier van landbewerken voor een duurzame toekomst kan de website bezoeken, maar meer nog: lid worden van het netwerk kan ook. Bovendien is het goed actuele wetenschap over een gezonde manier van omgaan met de aarde tijdens het produceren van voeding steeds (kritisch) te volgen. Dat kan o.a via de website van de Wageningse Universiteit, de WUR.