Wereldwijde "Wake Up Call"

Wereldwijde "Wake Up Call" van 21 september, in feite grote roep om wijsheid en visie bij leiders

Op maandag 21 september werd over al op aarde "The Global Wake Up Call" gehouden. Onderstrepend  wat Rob Riemen schrijft in NRC van 26 september  2009 over het gevaar van visieloze politici (zie: Een gecorrumpeerde elite is gevaarlijker dan de politieke islam, stelling van Rob Riemen in NRC Handelsblad van 26 en 27 september 2009).

Hoe rijk is de stad

Het CDA duurzaamheid begon haar vergadering op zaterdag 19 september 2009 met het lezen van een tekst: Hoe rijk is de stad??
Deze tekst is opgeschreven naar aanleiding van de bijeenkomst van het Habitatplatform in 2006.

Gezondheid centraal in alle beleid

Op 10 september 2009 werd door het ministerie van VROM een dag georganiseerd voor alle betrokkenen, ook bestuurders en ambtenaren, met als titel: "Naar een gezonde fysieke leefomgeving". Lies Visscher was erbij namens "Vereniging voor een Gezond Leefmilieu", en communiceerde de info van Marcel Vossesteijn over het afnemen van de intelligentie door luchtvervuiling vanwege het benutten van verbrandingsmotoren.

“Files oplossen” als illusie

Files zijn een gevolg van een tekort aan wegcapaciteit op de (snel)wegen. Toch hebben plannenmakers en beslissende
bestuurders geen idee hoeveel auto’s tegelijkertijd op ons wegennet kunnen rijden. Velen schatten dat vele tientallen
miljoenen, mogelijk zelfs miljarden auto’s op ons wegennet zouden kunnen rijden.

Lees meer...

Vrouwen extra belangrijk bij klimaatpolitiek

Op 12 December van dit jaar zullen veel staatshoofden en ministers bijeenkomen in Kopenhagen om af te spreken wat de wereld gaat doen om klimaatchaos verder te voorkomen.
Ook in ons land zijn veel organisaties bezig met de voorbereidingen en met lobby.
De grote milieuorganisaties en de grote hulporganisaties werken samen.
Dat is uniek. Tot nu toe gebeurde dat nooit. Mede op aandringen van Hans Ouwejan, initiator va nde Grone Bilderberg Conferenties en oprichter van het Climaat Innovatie Platform Wereld Wijd (CIPWW)is die samenwerking nu in opbouw.

Stoppen met verbranden (van afval)

Onderwerp ingebracht door Lies Visscher, (Toegepaste kenniseconomie)

In 1985 kwam mijn jonge gezin van 10 jaar oud in Westervoort wonen. Dit is een gemeente ten zuidwesten van Arnhem. Wij betrokken een nieuwe woning, voorzien van stadsverwarming.  De energie voor warm tapwater en verwarming van de huizen leverde de vuilverbranding in Duiven.
De nieuwe bewoners werden welkom geheten in de gemeente. Op uitnodiging van het gemeentebestuur bezochten ook wij de voorlichtingsavond in het gemeentehuis.
De wethouder zelf hield de toespraak. Hij eindigde met de woorden: "blijft u vooral heel veel afval produceren, dat is goed voor uw energievoorziening". Mijn man en ik keken elkaar aan... moesten we nu spijt hebben te gaan wonen in een woning verwarmd met de energie uit afval?

Nu, bijna 25 jaar later, is er nog steeds geen politieke moed om de kennis die wij hebben toe te passen.
De wetten van de huidige economie zijn slecht voor het samen LEVEN
Afval wordt nog steeds verbrand, met alle gevolgen van dien.
Een plan om niet meer te verbranden en alle afval te recylen past in het alom bejubelde Cradle to Cradle (van wieg tot wieg) principe.
Niet verbranden is een must voor een duurzame toekomst. De politiek moet dat dus opnemen in haar programma's. Het gaat dan om verbranden van fossiele bronnen ( olie, gas en kolen), maar ook om vuurwerk, hout en ja, ook afval.
Afvalverwerking heeft te maken met ruimtelijke ordening. Verbranden van afval is nooit duurzaam.
Pas als je helemaal niets meer met een product kunt doen, komt verbranden... zelfs dàt blijft een vraag.

Bekijk hier hoe de politiek in Friesland omgaat met welwillende burgers die hun verantwoordelijkheid nemen
Belijk hoe de politiek weigert de kennis die wij hebben toe te passen. gezondheid, klimaat, water en lucht, men blijft er onrespectvol mee omgaan. Uitzending Zembla 28-6-2009

Vlees, dichterbij, herkenbaar, en respect

SmileLaughingSurprised

Een aantal mooie ontwikkelingen doen zich voor in Nederland. Hoewel... de meningen zullen hierover verschillen.
In Den Haag wordt gewerkt aan de mogelijkheid een varkenshouderij te vestigen, vlakbij of in de stad. Daardoor  kunnen mensen zien hoe het varken leeft en opgroeit, de kinderen weten waar de karbonade en worst vandaan komen.
luister hier het fragment uit "Goede morgen Nederland" van de KRO, uitzenging 11 augustus 2009

Meer rechten voor Europese burgers

EU-burger kan actieplan fijnstof eisen

Gepubliceerd: 26 juli 2008 09:15 | Gewijzigd: 4 augustus 2008 11:39

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 26 juli. Burgers in de Europese Unie kunnen de bevoegde autoriteiten dwingen in hun buurt maatregelen te treffen tegen ernstige luchtvervuiling. Dat heeft het Europees Hof van Justitie gisteren bepaald.