WOORD TER BEMOEDIGING

Broeders en zusters in Christus,

Wij leven in een onzekere tijd. Het coronavirus lijkt heel de samenleving tot stilstand te brengen. Veel burgers, ook veel gelovigen, zijn bezorgd. Ikzelf werd donderdag tijdens de Eucharistie in de Sint Jan geraakt en gesterkt door de prachtige woorden van de profeet Jeremia: Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij hem. ( Jeremia 17,7).

Lees hier verder...

Beter bomen in het buitengebied dan zonnepanelen

Uitspraak op het verzet van Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water

Uitspraak op het verzet (artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) van:

Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water (hierna: SBKW), gevestigd te Etten, gemeente Oude IJsselstreek,

opposante,

tegen de uitspraak van de Afdeling van 3 december 2019 in zaak nr. 201906711/2/R1.

Procesverloop

Bij uitspraak van 3 december 2019, in zaak nr. 201906711/2/R1, heeft de Afdeling na vereenvoudigde behandeling het verzoek van SBKW om herziening van de uitspraak van 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1783, afgewezen. Bij de uitspraak van 29 mei 2019 is het beroep van, onder andere, SBKW tegen het besluit van de raad van de gemeente Doetinchem van 21 september 2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Ziekenhuis - 2017" en het op diezelfde dag vastgestelde exploitatieplan "Slingeland ziekenhuis, locatie A18 2017" niet-ontvankelijk verklaard en is het beroep tegen het besluit van de raad van 27 september 2018 tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan "Ziekenhuis- 2017" ongegrond verklaard. De uitspraak van 3 december 2019 is aangehecht.

Grote grondgebonden zonneparken beïnvloeden de bodem en het bodemleven

23-JAN-2020 - Grondgebonden zonneparken dekken grote stukken bodem af, waardoor licht wordt weggehouden en de bodem lokaal droger wordt. De verwachting is dat hierdoor de vegetatiegroei en het ontstaan van organische stof afnemen, waardoor er minder voedsel beschikbaar komt voor het bodemleven. De metingen van studenten van Wageningen Universiteit bij vier zonneparken bevestigen deze hypothese.

Lees hier verder....

Gevolgen van uw beslissing "Verklaring van geen bezwaar" t.b.v. zonneparken

Behoud Kemnade en Waalse Water

Aan het bestuur van Oude IJsselstreek, Raadsleden

Warm, 24 januari 2020

Geachte raadsleden,

Het verbaast ons dat we zo laat hebben gehoord over de wens van ondernemers zonneparken te projecteren in het buitengebied. Wij hadden graag eerder contact daarover gehad met de gemeente, temeer omdat de plattelandsraad Oude IJsselstreek, waar St. Behoud Kemnade en Waalse Water deel van uit maakt, heeft geadviseerd geen zonnepanelen op landbouwgrond in het landschap te plaatsen. Nu u afwijkt van dat advies mochten wij toch wel een onderbouwing verwachten en ook een gesprek over uw argumenten.

Duurzame parochies geven katholieke kerk nieuw elan

Extra groene begraafplaatsen, zonnepanelen of insectenvoorzieningen in de parochietuin: uit een eerste inventarisatie van onderzoekers van de Radboud Universiteit blijkt dat een belangrijk deel van de Nederlandse katholieke parochies duurzame initiatieven ontplooit. Het nieuwe elan van de ‘groene parochie’ is volgens theoloog Elisabeth Hense van harte welkom: veel parochies zijn vergrijsd en krimpen in rap tempo. Het rapport wordt op 13 januari aangeboden aan Bisschop de Korte.

Lees meer...

watersnoodramp van 1953

Vrijdag 31 januari 2020 om 22.10 uur is het exact 67 jaar geleden dat de eerste dijk bij ‘s Gravendeel in Zuid-Holland inzakte en daarna overstroomde. en doorbrak. Dus niet eerst overstroomde en daarna doorbrak want daarvoor was hij te hoog ten opzichte van de waterstand van 22.10 uur. Door het inundatiewater dat hierdoor werd aangetrokken ontstond vanuit de Noordzee een WATERWOLF die de genadeklap was voor de andere waterkeringen. Het water kwam daarna bv. bij Hoek van Holland 57 cm hoger dan ooit in Hoek van Holland. En elders in onze Delta bv. bij de Biesbosch kam het nog 5 cm hoger tot 3.90 cm. Bij Vlissingen en Bat was het ‘t hoogste tot +4.55 en +5.60. Veel hoger dan de hoogste zeespiegel ooit is voorspeld. Die dijken kunnen dus best iets hebben als er maar geen stormvloed komt.

Gemeenteraad Oude IJsselstreek

Geachte Raadsleden,

Uw College heeft agendapunten aangeleverd om te bespreken in de komende vergadering 23 januari 2020. Op 20 november 2019 heeft u allen een boekje ontvangen "Rivierduingids, in het spoor van Jac P. Thijsse", Daarin de vraag "Hoe willen wij leven?", en een stukje van onze gemeente secretaris mevrouw Marijke Verstappen. Het onderwerp: Wereldovershootday.

AVAAZ

Beste vrienden overal ter wereld,

Al meer dan tien jaar voert Avaaz campagne en slagen we erin om wetten, beleid en politiek te veranderen. We hebben enorme overwinningen behaald.

Maar het is niet voldoende geweest.

Want er bestaat iets krachtigers dan wetten en beleid. Wij. De cultuur, waarden en overtuigingen van mensen. En terwijl wij probeerden om beleid, woede en angst te transformeren, hebben Facebook en het Kremlin ons, mensen, veranderd.

De ziel van de mensheid wordt verscheurd - tussen hoop en wanhoop, vertrouwen en wantrouwen, waarheid en leugens, liefde en angst, eenheid en tribalisme, wijsheid en wat wijsheid lijkt te zijn. En die strijd is gaande in ieder van ons.

De allereerste tellersdag, Culemborg 27 oktober 2018

Het begon als een idee. Weten al die tellers eigenlijk wel hoe belangrijk ze zijn? Wat er allemaal met hun gegevens gebeurt? Kunnen die tellers nog anderen enthousiasmeren om ook mee te tellen? Is het handig om de invoerapp alvast aan te kondigen? Daarom organiseerden we een tellersdag. In het algemeen mag je met tien procent respons al heel blij zijn, en het was de eerste keer, dus wij dachten 50 à 100 mensen te kunnen verwachten. We verstuurden de uitnodiging en binnen 1 dag was het zaaltje voor maximaal 100 mensen dat we in gedachten hadden vol. Gelukkig had De Gelderlandfabriek, ook in Culemborg, nog een zaal die vrij was. Uiteindelijk waren er 170 mensen die zich op hadden gegeven, en ook (bijna) allemaal kwamen. De dag begon met koffie, thee en lunch. En geanimeerde gesprekken. Tellers uit het hele land, van Groningen tot Zuid-Limburg, waren naar Culemborg getogen en al snel stond iedereen te praten, ook mensen die alleen waren gekomen. Uit de inventarisatie tijdens de opening van Titia bleek al snel dat er vlinder- en libellentellers waren, en mensen die al nachtvlinders tellen; mensen die al 25 jaar tellen en mensen die volgend jaar pas van plan zijn te gaan tellen maar daar, na deze dag, dubbel enthousiast over zijn.

Lees verder...

Presentatie