Hoop

Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd.
Hoop in deze diepe betekenis is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat, of de bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme, evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is ongeacht de afloop, het resultaat.

Václav Havel

Dr. Ingraffea Facts on Fracking

Lezing over het boren naar natuurlijke gassen (schaliegas) met onconventionele methoden, van Dr. Anthony Ingraffea, The Facts On Fracking.

Professor Anthony Ingraffea van Cornell University hield deze lezing aan het Luzerne County Community College in Nanticoke, Pennsylvania, najaar 2010.

Ingraffea brengt zijn standpunten als wetenschapper, technicus en bouwkundige. De lezing geeft een uitstekend overzicht van het process van het boren naar en kraken (fracking) van schaliegas.

De lezing werd georganiseerd door The Gas Drilling Awareness Coalition

Reactie van Bart Visscher op essay Ralf Bodelier in Trouw

Essay van Ralf Bodelier: Biologisch eten is goed fout: ernstiger dan plagiaat!!

Wat jammer dat Ralf Bodelier zoveel spreekruimte krijgt zonder dat Trouw een standpunt inneemt. De motieven- en belangenoorlog tussen Dijkhuizen e.a. en Tittonell e. a. is nog niet scherp genoeg, nee zelfs een theoloog wil een plek op de bühne veroveren. Helaas mankeert er veel aan zijn verhaal, zoals ook Bussink vandaag in Trouw constateert.
Wie over dit vraagstuk een mening ten beste wil geven, moet alle argumenten die hij gebruikt zelf goed onderzoeken. Bodelier is soms al te snel met zijn conclusies. Dat is een eerste probleem. Bovendien hoort hij ook de afweging te maken met betrekking tot zaken die hij niet noemt. Zo schrijft hij niets over de negatieve kanten van herbiciden en pesticiden en van genmanipulatie, over de handel in grond, de dreiging van verwoestijning. Pablo Tittonell noemde bij zijn inaugurele rede in Wageningen wel deze punten en dus noem ik ze ook. Ten derde mis ik de overduidelijke theologisch–ethische invalshoek in zijn verhaal.

Zienswijze Hertogin Hedwigepolder.

ingediend door Ir W.B.P.M. Lases

Tiel, 11 september 2013.

Zienswijze naar aanleiding van module 1: Ontwerp-Inpassingsplan Hertogin Hedwigepolder.

Deze zienswijze laat zien dat het voorgestelde inrichtingsplan niet doelmatig en niet duurzaam is en heeft ook consequenties voor de modules MER en ontgrondingen.

Doel - de vernietiging van een dorp

De jongeren van de Derde Generatie hebben een indrukwekkend animatiefilmpje gemaakt waarin kort en bondig (slechts drie minuten!) wordt uitgelegd wat er eigenlijk staat te gebeuren in Doel en de omliggende polder(dorpen) als de plannen van de Vlaamse Regering doorgaan.

Down2Earth.nu

Een gezonde bodem is van levensbelang voor ons allemaal. Mee eens? Kom naar onze bijeenkomst op de Eemlandhoeve, op 23 maart!

Wij willen de samenleving opmerkzaam maken op de structurele aftakeling van de Nederlandse landbouwgronden en op de noodzaak dat tij te keren.

Lees meer...

Kunstgeschiedenis en ecologisch bouwen

Juri Czabanowski,
Kunstgeschiedenis en ecologisch bouwen
(Kennismaking met een VIBA-lid)
in Gezond Bouwen & Wonen 31,nov./dec. 1993, cover en blz. 12-13

Artikel over doctoraalscriptie Kunstgeschiedenis en visie over ecologische architectuur
Article about M.A.-degree History and Art and vision of Ecological Architecture
Artikel über Magister-Arbeit Kunstgeschichte und Vision des ökologischen Bauens

Meer... more... mehr...

Hofvitaal: zo wil ik wonen!

Juri Czabanowski en Peter Schmid,
‘Hofvitaal: zo wil ik wonen!’
in Gezond Bouwen & Wonen nr. 3 Nov. 2011,
Cover magazine and pages 32-34

Artikel in architectuur-tijdschrift/ Article magazine of Architecture/ Artikel in Zeitschtrift Architektur

"Hofvitaal: zo wil ik wonen!", samenvatting van inzending van VIBA-leden aan prijsvraag-deelname om bewoner meer bij bouwproces te betrekken;
"Hofvitaal: that’s the way i like to live!", summary of submission by VIBA-members to contest-to involve more participation to resident at building process;
"Hofvitaal: so möchte ich wohnen!" Kurzfassung von Einreichung von VIBA-Mitgliedern an Wettbewerb zu Förderung breitere Teilnahme im Bau- und Wohnprozess.

Meer...  more...  mehr...

Concerned Citizens against Climate Change

Arthur Mitzman, Prometheus Revisited Dear friend,

This summer, while Americans have been distracted by Tea Party antics and Europeans obsessed by sovereign debt crises, while the world has been holding its breath in fear of a double dip depression, mother nature has not stopped her angry response to our thoughtless destruction of the earth's ecology. Unprecedented heat, drought and forest fires in Central Russia, floods in Pakistan and Eastern Europe, huge mud slides in western China, and the break-off of a 97 square mile chunk of the Greenland ice shelf have been headline news throughout the month of August.

Evolutie als interactief ontwikkelingsproces in opeenvolgende fasen

Wederzijdse Metamorfose van Metabolisme

Momentopname Bevroren tijd: kun je tijd stil leggen?

Een paradox want tijd schrijdt voort als een gemeten beweging, vastgelegd in de Eenheid van de Seconde. Tijd als begeleidend verschijnsel van kracht, die massa in beweging zet van stilstand naar versnelling en dingen verzet. In dit opzicht staat nooit iets stil, want het Universum en de Aarde zijn constant in universele beweging. Bewogen massa gaat gepaard met tijd (F= m a 2). Bevriezen is een proces van het tegengaan van verval, het uiteen vallen van samenhangende deeltjes. M.a.w. hoe houd ik verval tegen? Exacter geformuleerd luidt de vraag: kan een tijdsbeeld vast gelegd worden?

Allereerst schiet dan het beeld van de stad Hiroshima na de atoombom als universeel tijdsfenomeen te binnen. Het Atoomtijdperk deed zijn intrede. De wijzers van het uurwerk van gebouwen stonden stil vanaf de explosie, raderen van het mechanische en de impulsen van het biologische leven stonden stil. Het uur 0 lijkt hier vastgelegd, de oorsprong van het oerbestaan, de tijd vooraf aan de Ur-Sprong, de oertijd. Niets schijnt te bewegen, een grote verstilling zonder geluid, alles onderste boven, elke opbouw vervallen in het niets, de kern gespleten net als de kernsplitsing zelf, een gehele ontleding der materie, een tegennatuurlijke gang van zaken in evolutieproces dat vooruit streeft door telkens aanpassingen in te bouwen om weerbarstiger tevoorschijn te komen, de geldende omstandigheden weerstand biedend.

Lees meer...

Overgangsfase naar mondiale Duurzaamheid: Nieuwe Noodzakelijkheid

Overgangsfase naar mondiale Duurzaamheid: Nieuwe Noodzakelijkheid

Lifestyle voor gezond herstel door nieuw bewustzijn CO-Operatio tussen wereldburgers als drager van stabiliteitsverdrag

(©Juri Czabanowski,Overgangsfase naar mondiale Duurzaamheid Nieuwe Noodzakelijkheid, Nijmegen 2011)

In ongewisse tijden worstelen wereldleiders en de wereldmaatschappij met de hamvraag: hoe verder? Zelfs prof. Klaus Schwab, oprichter van World Economic Forum in Davos, ziet in, zoals zovelen die onvertroebeld observeren, dat het huidig kapitalistisch systeem niet meer past: een grote transformatie met nieuwe modellen is nodig. Er is dringend behoefte aan een richtinggevende visie, een daadkrachtige duurzame koers! Het complexe geheel van (veelal paradoxale) tegenstrijdige belangen en richtingen zou zich gebundeld op een gemeenschappelijke boodschap, de visionaire missieweg naar vredesbalans, moeten concentreren.

Lees meer...

KO-Operation: Heilkraft des nachhaltigen Weltburgertum

Bausteine des (Um)Weltburgersinn Modelles

KO-Operation: Heilkraft des nachhaltigen Weltburgertum

Leidenschaftliches Erwachen einer gemeinsamen Zukunftsvision in der WeltStadt
Nachhaltige Haus-Haltung getragen und verantwortet durch Kenntnis der Weltburger

(© Juri Czabanowski, Artikel KO-Operation: Heilkraft des nachhaltigen Weltburgertum (Umweltburgersinn)
Nijmegen 2011)

Die Weltgeschichte berichtet von historischen Geschehen der Menschheit als eine reiche unfassbare
Geschichte die schwierig zu durch gründen ist weil der menschliche Geist es die Specie Homo
Sapiens sapiens ermöglicht hat eine Intelligenz zu entwickeln die unerschöpflich ist und sich
manifestiert als Hinterlassenschaft von menschliches Vermögen und Unvermögen.
Unser heutiges Weltbild markiert ein Geschehen von unaufhaltsamen Betrieb, ein schier neuro-
tischer Zwang zur Darstellung und Aktion gleich das eines Ameisen oder Bienenvolkes, ständig
unterwegs. Momentan dreht sich vieles als ob die Erde als Wohnplatz gerade wie ein Ameisen-
haufen attackiert und teilweise zerstört ist. Überall lauert jetzt Gefahr; jedes Mitglied des Volkes
arbeitet an die Reparatur des Haufen auf seine Art und Weise gemäß Platz und Rang um alles
wieder her zu stellen: eine Operation der Gemeinschaften oder KO-Operation zur Reparation.

Lees meer...