Assessing Biofuels

United Nations Environment Program

ress Release

biofuels

Biofuels—New Report Brings Greater Clarity to Burning Issue
  International Panel Says Some Crop-Based Fuels Show Positive Climate Benefits:
Others Environmentally Questionable

Nairobi, 16 October 2009—A far more sophisticated approach needs to be taken when developing biofuels as an environmentally-friendly energy option a new report concludes.

Download hier de flyer (2 pagina's).
Download hier het volledige rapport (120 pagina's).
Download hier de presentatie (22 pagina's).

MOVE YOUR FEET in de Amsterdamse regen

Lieve vrienden,

Ik denk dat we het er allemaal over eens kunnen zijn dat het evenement vandaag op het Museumplein behoorlijk inspirerend was! Iedereen enorm bedankt dat je er deel van uit hebt willen maken. Door zowel hier in Amsterdam als overal rondom onze prachtige planeet met zovelen samen te komen, kunnen we onze stem met zoveel kracht laten horen dat Balkenende – en alle andere wereldleiders – ons niet kunnen negeren. Het was fantastisch om te zien dat zoveel Nederlanders de regen hebben getrotseerd om deel van dit wereldomspannende evenement uit te maken.

Voor een ander klimaat is een andere economie nodig

Klimaatverandering, Vrouwen bewegen ook/juist zonder vertrouwen

Voor een ander klimaat is een andere economie nodig

Klimaatverandering heeft met vrouwen en dus met alle aspecten van het leven te maken. Water, energie, gezondheid, landbouw en biodiversiteit… vrouwen spelen de grootste rol, ook in de wijze van aanpak van kansen.

Kiribati, zinken onder de zeespiegel

Het artikel MOVE YOUR FEET - for CLIMATE ACTION doet een oproep 22 ontbrekende landen alsnog te bewegen mee te doen aan de actie. Kiribati is een van de landen op de lijst.

Arnoud Pollmann deelt naar aanleiding van het artikel in een persoonlijk bericht mee:

"Er is al heel wat aandacht daar voor het probleem van -mogelijk..- rijzende zeespiegel. De president van Kiribati, Anote Tong, timmert er veel over aan de weg. Laatst nog in de Algemene Vergadering van de UN in New York, en ongetwijfeld ook in Kopenhagen. De BBC wijdde er vorige maand een uur televisie aan."

Lees hier het artikel van Arnoud Pollmann dat hij op 9 november 2000 voor NRC Handelsblad schreef.

Bezoek Kiribati, a personal report voor een uitgebreid verslag van Arnouds verblijf op Kiribati

Geen fosfor, geen kunstmest, minder voedsel

Fosfaat van te veel naar tekort is de titel van een beleidsnotitie van H.A. Udo de Haes, J.L.A. Jansen, W.J. van der Weijden en A.L. Smit  van de
Stuurgroep Technology Assessment van het ministerie van LNV.

Deze notitie gaat over een dreigend tekort aan fosfaat. Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw was fosfaat in Nederland vooral bekend als een probleem van te veel, een verontreinigingsprobleem in de vorm van overbemesting van water en bodem. Hier gaat het om het probleem van te weinig: het op termijn uitgeput raken van de minerale bronnen. Als een dergelijk tekort optreedt, zal dit voor de landbouw - en daarmee voor de wereldvoedselvoorziening - enorme consequenties hebben. Fosfaat is namelijk een essentiële voedingsstof voor planten en dieren; er is geen alternatief.

Lees hier de volledige notitie.

Symposium over de Crisis, de werkloosheid en de rol van de kerken

Lezing Aant de Jong, directeur Stadsbank Oost-Nederland


Raad van KerkenAant de Jong stelt zich voor

Aant de Jong is directeur van de Stadsbank Oost Nederland, een bank die zich onder meer bezighoudt met schuldhulpverlening. Deze bank is lid van de Vereniging voor Volkskredieten (NVVK). De bank gaat uit van de visie dat ieder mens in principe zelf verantwoordelijk is, ook voor zijn financiële reilen en zeilen, maar dat de samenleving een vangnet biedt, als dit op één of andere manier is mislukt.

Lees hier de volledige lezing van Aant de Jong

Symposium over de Crisis, de werkloosheid en de rol van de kerken

Crisis, werkloosheid en de rol van kerken


Inleiding van drs. Hub J.G.M. Crijns, directeur van landelijk bureau Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK), zoals gehouden tijdens het Symposium over crisis, werkloosheid en de rol van de kerken, georganiseerd door de Raad van Kerken Oude IJsselstreek op maandagavond 5 oktober 2009 in de Drufabriek te Ulft


Ik heb de volgende onderdelen in mijn inleiding:raad van kerken

  1. De economische orde, deelsystemen, actoren.

  2. Wat is het debat richting oplossingen? 1

  3. Het hart van de diaconie.

  4. Welke kerk ben je en wat is je kracht?

  5. Jezelf laten kennen en mensen in nood vinden.

  6. Wat kunnen kerken doen?

1 Voor onderdeel 2 ben ik veel dank verschuldigd aan mijn college dr. Trinus Hoekstra. De inhoud van deze lezing komt uitgebreid terug in het themanummer ‘Handreiking kerken en de (krediet)crisis’ van Ondersteboven, dat in juli verschenen is 22(2009)3, en wegens succes inmiddels al uitverkocht is. Het nummer is te downloaden op de site van landelijk bureau DISK: www.disk-arbeidspastoraat.nl.

Lees hier de volledige lezing.

Symposium over de Crisis, de werkloosheid en de rol van de kerken

Lezing van John Freriks, wethouder Sociale Zaken Oude IJsselstreek: "Spreken over de economische crisis betekent praten over harde cijfers. Zo stond het in het krantenartikel van de Gelderlander van vorige week. Maar wat zijn nu de echte gevolgen van de crisis? En wat doen de gemeenten eraan om de klappen te verzachten?"

Meten is weten

Een aantal jaren geleden, misschien wel tien jaren geleden, kreeg elk huishouden door toedoen van de overheid van de energiemaatschappijen een kaart. Daarop kom je wekelijks je meterstanden noteren. Het idee was, als de mensen nu maar betrokken worden bij hun verbruik, inzicht krijgen in de gang van de meter, dan worden ze energiezuiniger. Dan gaan we ons gedrag aanpassen en wordt de doelstelling om met elkaar energie te besparen, maar ook water, sneller waargemaakt.

Oproep

Lieve Bondgenoten,

Je hebt het al gehoord er is een "nieuwe"film. Ik heb hem nog niet gezien. De titel "The Age of Stupid", is niet zo aantrekkelijk. Vandaar dat LADIES FIRST kiest voor NOT STUPID
Wanneer je mensen zegt dat ze gek zijn of dom, willen ze dan meedoen, luisteren, in gesprek??
De film beoogt een spiegel voor te houden voor ons allen, maar net als bij het alternatieve Wilhelmus, is het toch nodig om een krachtig positief zonnig aantrekkelijk alternatief te noemen, en dat is een alternatief dat altijd al bestaat.... een alternatief dat in ons allen is gelegd.