Commencement Address door Paul Hawken

The Commencement Address by Paul Hawken to the Class of 2009, University of Portland, May 3, 2009

When I was invited to give this speech, I was asked if I could give a simple short talk that was  “direct, naked, taut, honest, passionate, lean, shivering, startling, and graceful.” No pressure there.

Let’s begin with the startling part. Class of 2009: you are going to have to figure out what it means to be a human being on earth at a time when every living system is declining, and the rate of decline is accelerating. Kind of a mind-boggling situation... but not one peer-reviewed paper published in the last thirty years can refute that statement. Basically, civilization needs a new operating system, you are the programmers, and we need it within a few decades.

Lees de volledige toespraak. Bezoek de website van Paul Hawken voor meer teksten en video's. 

En nu naar buiten...

Nu verkrijgbaar via www.zadoks.nl of de (internet)boekhandel:

En nu naar buiten! Werkvormen voor training en coaching

Auteurs: Jettie van den Houdt en Vivian Siebering

Een inspirerend en praktisch boek met ruim 50 werkvormen om buiten toe te passen. Voor trainers en coaches die gebruik willen maken van de groene omgeving.

Voor meer informatie en bestellen, ga naar http://www.zadoks.nl/uitgeverij/shopitems

Klimaatmarsen in Amsterdam en Den Haag

Voortaan zullen in Amsterdam en in Den Haag maandelijks zogenaamde Klimaatmarsen gehouden worden. Voorafgaand aan de mars vindt vanaf 11.00 uur een posterparty plaats, waar deelnemers zelf zichtbare voorwerpen kunnen maken met teksten die duidelijk aangeven wat de politiek in de ogen van de deelnemers moet doen om ons klimaat te redden. De klimaatmars zelf start om 12.00 uur en zal afhankelijk van de lengt eindigen tussen 13.00 en 14.00 uur. Vanaf 14.00 uur is er een evaluatievergadering.

Klimaatmarsen in Amsterdam vinden plaats op iedere derde zaterdag van de even maanden (20 juni, 15 augustus, 17 oktober, 19 december). Marsleider is Leora Rosner.

Klimaatmarsen in Den Haag vinden plaats op iedere derde zaterdag van de oneven maanden (18 juli, 19 september, 21 november, 16 januari 2010). Marsleider is Hans Ouwejan.

Netwerk Vitale Landbouw en Voeding

Blauwvuur is verbonden met het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding. Dit netwerk organiseerde op 18 april 2009 een Symposium met de titel "Licht op Landbouw".
Wie meer wil weten over de manier van landbewerken voor een duurzame toekomst kan de website bezoeken, maar meer nog: lid worden van het netwerk kan ook. Bovendien is het goed actuele wetenschap over een gezonde manier van omgaan met de aarde tijdens het produceren van voeding steeds (kritisch) te volgen. Dat kan o.a via de website van de Wageningse Universiteit, de WUR.

Nieuw initiatief KES

Lies,

Wat fijn te horen dat de bij1komst zo'n sukses was: dat onze zo jarenlange, intense inspanningen nu dan toch zijn aangekomen in een energie van daad-bereidwilligheid... heerlijk! En wat een plezier te horen dat je de KES-flyer (het alles kan zo mooi in KES tot totale TT-potentiekracht komen) aan allen hebt meegegeven.... je bent zo'n Engel... voel m'n oprechte omhelzing!

Op de KES-site zullen degenen die zich meer met alleen natuur bezighouden ook mijn initiatief voor de natuur (evenwichtsherstel groen/water/beton) tegenkomen. Wie weet komen we langs die weg aan een locatie - via dit segment echter ervaar ik t/m heden nog minder instroom dan het KES-verhaal. Het vraagt ook weer een eigen netwerk-ontwikkeling met daaraan gerelateerde ruimte, tijd, energie, middelen etc.

Tot weerom met een Zonnegroet,

Ans Reurekas

Samen delen

Een essay van Stefan van den Hout, April 2009.

'Het is goed je te realiseren dat een economie ook zonder geld kan draaien.’ Deze uitspraak staat op internet bij een discussie over de moeder van alle economieën: de geschenkeconomie.

Promotie drs. Dirk-Jan Verdonk

Al in de negentiende eeuw kwamen er steeds meer mensen die de vanzelfsprekende positie van het dier als consumptieartikel in onze maatschappij betwistten. In zijn proefschrift Het dierloze gerecht beschrijft Dirk-Jan Verdonk de controverse tussen vleeseters en vegetariërs vanaf 1880.