Marian Stuiver over waar echt behoefte aan is

"Er wordt nog te weinig gekeken waar echt behoefte aan is"

Lees hier een gesprek met Marian Stuiver, onder andere vertegenwoordiger van de Vrouwenraad bij de jaarlijkse VN-vergadering over duurzame ontwikkeling.

Duurzame landbouw voor 2015?

Nieuwe communicatie voor Duurzame Landbouw en Veeteelt integrale benadering is vereist: Nederland is klein, de cirkel groot. Kan vóór 2015 een duurzame veehouderij werkelijkheid zijn in uw gemeente?

Urgent: definiëring duurzame landbouw

IPO neemt de regie

Ook op de landbouw heeft de kredietcrisis zijn effect. Daarom is het nu tijd om de economische consequenties integraal in beeld te brengen. Onevenredig grote sommen geld voor schaalvergroting in de bio-industrie worden gezien als verspilling en onrechtvaardig.
In het IPO coördinatorenoverleg landbouw waren tot nu toe geen middelen voor het ontwikkelen van een zienswijze  voor duurzame landbouw.

Klimaatregulatie in woningen: maak architekten verantwoordelijk

Klimaatregulatie in woningen en grote gebouwen, het blijft een dilemma. "Maak architecten verantwoordelijk", meent prof. dr. Annelies van Bronswijk van de Technische Universiteit Eindhoven.
Heldere normen voor de toepassing van klimaatregulatie zijn er niet. Wellicht biedt de nieuwe bouwfilosofie "Ontwerpen op maat" kansen.

Elektriciteit, algemeen aanvaard, maar niet vanzelfsprekend

Storingen in de elektriciteitsvoorziening bewust toestaan, het lijkt ondenkbaar, maar het omgaan met energieschaarste kan in de toekomst een belangrijk middel zijn om energie te besparen en uitbreidingen van de dure netten te voorkomen. Het lijkt zelfs onontkoombaar wil de prijs voor elektriciteit betaalbaar blijven. Een geoefend elektriciteitsgebruiker zal meer willen weten. Een gesprek met promovendus Ir. Jasper Frunt, van Technische Universiteit Eindhoven, geeft te denken over de redenen waarom provincies energiebedrijven verkopen.