Nieuw initiatief KES

Lies,

Wat fijn te horen dat de bij1komst zo'n sukses was: dat onze zo jarenlange, intense inspanningen nu dan toch zijn aangekomen in een energie van daad-bereidwilligheid... heerlijk! En wat een plezier te horen dat je de KES-flyer (het alles kan zo mooi in KES tot totale TT-potentiekracht komen) aan allen hebt meegegeven.... je bent zo'n Engel... voel m'n oprechte omhelzing!

Op de KES-site zullen degenen die zich meer met alleen natuur bezighouden ook mijn initiatief voor de natuur (evenwichtsherstel groen/water/beton) tegenkomen. Wie weet komen we langs die weg aan een locatie - via dit segment echter ervaar ik t/m heden nog minder instroom dan het KES-verhaal. Het vraagt ook weer een eigen netwerk-ontwikkeling met daaraan gerelateerde ruimte, tijd, energie, middelen etc.

Tot weerom met een Zonnegroet,

Ans Reurekas

Samen delen

Een essay van Stefan van den Hout, April 2009.

'Het is goed je te realiseren dat een economie ook zonder geld kan draaien.’ Deze uitspraak staat op internet bij een discussie over de moeder van alle economieën: de geschenkeconomie.

Promotie drs. Dirk-Jan Verdonk

Al in de negentiende eeuw kwamen er steeds meer mensen die de vanzelfsprekende positie van het dier als consumptieartikel in onze maatschappij betwistten. In zijn proefschrift Het dierloze gerecht beschrijft Dirk-Jan Verdonk de controverse tussen vleeseters en vegetariërs vanaf 1880.

Marian Stuiver over waar echt behoefte aan is

"Er wordt nog te weinig gekeken waar echt behoefte aan is"

Lees hier een gesprek met Marian Stuiver, onder andere vertegenwoordiger van de Vrouwenraad bij de jaarlijkse VN-vergadering over duurzame ontwikkeling.

Duurzame landbouw voor 2015?

Nieuwe communicatie voor Duurzame Landbouw en Veeteelt integrale benadering is vereist: Nederland is klein, de cirkel groot. Kan vóór 2015 een duurzame veehouderij werkelijkheid zijn in uw gemeente?

Urgent: definiëring duurzame landbouw

IPO neemt de regie

Ook op de landbouw heeft de kredietcrisis zijn effect. Daarom is het nu tijd om de economische consequenties integraal in beeld te brengen. Onevenredig grote sommen geld voor schaalvergroting in de bio-industrie worden gezien als verspilling en onrechtvaardig.
In het IPO coördinatorenoverleg landbouw waren tot nu toe geen middelen voor het ontwikkelen van een zienswijze  voor duurzame landbouw.

Klimaatregulatie in woningen: maak architekten verantwoordelijk

Klimaatregulatie in woningen en grote gebouwen, het blijft een dilemma. "Maak architecten verantwoordelijk", meent prof. dr. Annelies van Bronswijk van de Technische Universiteit Eindhoven.
Heldere normen voor de toepassing van klimaatregulatie zijn er niet. Wellicht biedt de nieuwe bouwfilosofie "Ontwerpen op maat" kansen.