Stop de norm van Carola Schouten voor 0.5 - 2 ha kaalkap

Beste mensen van Forum voor Democratie

Binnenkort komt een initiatiefnota van Bromet en Utselaar aan de orde. (9 juni 2020) Deze nota is bedoeld om verdere kaalkap in Nederland te voorkomen, de bomenstand en de humuslaag te beschermen.

Wij vragen u vanuit het Forum deze nota te steunen, want nog meer bomen vellen is onverantwoord. De achterliggende drijfveer, subsidie om biomassa in te zetten als zgn. "groene energie" moet stoppen. Dus maakt u een extra nota om de inzet van biomassa als "groene energie" per direct te stoppen. Zelfs bossen in andere werelddelen worden door en voor ons wanbeleid geveld. Een tweede achterliggende drijfveer: maakbare natuur, is tevens een misvatting. Natuur betekent successie van bossen tot oerbossen. die hopelijk over 200 - 300 jaar weer bestaan.

Een groot aantal natuurorganisaties hebben dit document opgesteld: BESPAAR 0,2 MTON CO MET DUURZAMER BOSBEHEER

Bomen zouden alleen geveld mogen worden als ze ziek zijn en andere bomen kunnen besmetten. Maar al te vaak worden bomen "ziek" bevonden. Hier moeten onafhankelijke bomenkenners worden ingezet om zo'n ziekte aan te tonen. Wanneer een boom kan genezen hoeft hij niet te worden omgehaald!

De natuurbeschermers vragen o.a ook dat alleen gecertificeerd hout mag worden geoogst en nooit om te verbranden.

Om dit werkelijk te realiseren is het nodg om gaten in de wet te dichten, want mensen weten het zo te brengen dat het zogenaamd "verantwoord is". Dus wees alert en wat wij bovendien vragen is er bij Europa op aan te dringen dat er veel meer hout wordt gepoot n alle stoomgebieden van de Europese Unie, te beginnen in de bovenstrook, om zo het waterniveau omlaag te brengen, mee verdamping, dus verkoeling mogelijk te maken en aan de essentiële klimaatharmonisatie te doen.

dus: Bomen altijd sparen, ook in gemeenten en provincies. Alleen bomen oogsten die niet worden verbrand Een tweede beoordeling als bomen ziek zouden zijn, en geneesbare ziekten een kans geven te genezen. Stoppen met biomassa als brandstof voor elektriciteit. Aardebreed, ook in Europa herbebossen van stoomgebieden o.a voedselbossen aanleggen. Mazen in de wet dichten en handhavend optreden. Ontwikkel een visie op natuur en stop "maakbare natuur" die met veel energieverspilling en wensscenario's, die vaak niet uitkomen, wordt doorgedrukt . Ontwikkel criteria voor levensvoorwaardenvoorzienende systemen

Graag kom ik met u in contact om daar een integraal plan voor te maken. Laat u weten wanneer het schikt?

Met hartelijke groet,

Lies Visscher-Endeveld
Secretaris St Leven met de Aarde

P.S.: ik geef u nog deze gedachte mee, om binnen uw partij te bespreken. Want na corona moeten we er anders uitkomen. U heeft daartoe al de oproep van Jane Goodall ontvangen. Bent u die kwijt? Laat het weten, wij kunnen die weer toezenden.

63 Natuurorganisaties: stop kaalkap en probeer maximaal koolstof op te slaan in bossen

WNF, Natuurmonumenten, de Vogelbescherming, Natuur en Milieu en 58 andere natuurorganisaties bundelen hun krachten voor een duurzamer bosbeheer. Zij presenteren samen met Urgenda vandaag maatregel nummer 7 van het 40puntenplan om 25% CO₂ te besparen voor eind 2020. Directeur Natuur en Biodiversiteit Donné Slangen van het ministerie LNV neemt de maatregel in ontvangst. De maatregel pleit voor een duurzamer beheer van onze bestaande bossen en leidt tot bijna 0,2 CO₂ Mton (megaton) besparing per jaar. Bosbeheer waarbij hier en daar een boom wordt gekapt, in plaats van hier en daar een halve hectare, leidt tot meer koolstofopslag voor het klimaat en tegelijkertijd tot meer biodiversiteit. Ander bosbeheer, zonder kaalkap, is een effectieve en goedkope maatregel waarvoor het Kabinet kan kiezen om aan de uitspraak in de Klimaatzaak van de rechter te voldoen.

Lees hier verder...

Is het tijd voor een basisinkomen?

Maandag 25 mei stuurde Jesse Klaver ons een mail met de vraag 'Is het tijd voor een basisinkomen?' Met daarbij de oproep om aan te geven wat onze gedachten daarbij zijn. Het is goed om hierop te reageren onder het onderwerp 'Mijn idee over een basisinkomen' aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lees de hele brief...

Can we expect ecological transformation post Corona?

Rembrandt Zegers

The Corona Crisis is frequently commented upon these days with the question if this crisis impacts the Climate and Ecology Crises. It is much too early to say that, but some observation can be made from looking at voices and debates in the public media. In this contribution it is mainly Dutch media that are looked at (but not only). The suggestion is made that there are many similarities and many differences, between these crises, but one practical element that is pointed at is the first aid systems that are deployed to help the ill. Even when these systems are overburdened and in distress because of the volume of severity of cases, it is clear these systems are vital. When it comes to climate and ecological distress one could state that first aid systems are lacking. There are no public or private services helping civilians to act on symptoms (physical and mental) to restore and put in place a balance with nature. As leaders and key people within public services call for a Post Corona Economy that has made structural changes to how it functions and can deal with a health crisis (like Corona or maybe the next Corona), it is suggested to include ecological public services into those structural changes.

Key words: Corona Crisis, Climate& Ecological Crises, Normality, Physical and mental health First Aid, First and second order science, First Aid in relating to nature

Read more...

Dag van Europa 2020 online:

Beste mensen, prachtig gedaan.

Toevallig kwam ik gisteren bij een deelnemerslijst van een bijeenkomst in 2008: "Europa en haar buren." Ik heb de mensen van toen een mail gestuurd. 13 adressen klopten niet meer. Het is erg belangrijk dat Europa zich versterkt door kwaliteit. Humaniteit in samenhang met natuur. Dat betekent grote veranderingen. Vooral betekent het meer rust en aandacht. Minder gangbare "ontwikkeling". Bij wat nog kan horen heldere criteria. Minder energie en materialen gebruiken. Mer tijd en aandacht voor elkaar... mee verhalen. Culturele economie in de eigen omgeving als participant.

COVID-19 Manifest

Leven met de Aarde ondersteunt onderstaand manifest en heeft op wereldaardedag 22 april 2020 brieven gezonden aan de Commissies in de Tweede Kamer, de provincies en de gemeenten.

We kunnen Nederland radicaal duurzamer en eerlijker maken: vijf voorstellen voor Nederland na Corona

COVID-19 doet de wereld op haar grondvesten schudden. De coronapandemie heeft nu al talloze levens gekost en ontwricht, terwijl hulpverleners keihard werken om zieken te verzorgen en verdere verspreiding te voorkomen. De strijd om de enorme persoonlijke en maatschappelijke verliezen te beperken verdient onze waardering en steun. Tegelijkertijd is het van belang om deze pandemie in een historische context te plaatsen om in de toekomst een herhaling van fouten uit het verleden te vermijden.

Lees hier het manifest ...

Rechtvaardigheid of handelsbelang?

Carol Schyns heeft een brief gestuurd naar de politieke partien CDA, SGP en Christen Unie in de Tweede kamer, waarom zij tegen de motie van Femke Merel van Kooten Arissen gestemd hadden. het verzoek aan de regering om uit te spreken dat mensenrechten in principe altijd prevaleren boven handelsverdragen
Zij heeft daar tot nu toe alleen van het CDA een reactie op gehad. Ze vroegen om welke motie dit ging.
Hier volgt haar antwoord aan het CDA. Precies zoals Carol het gestuurd heeft.

BRIGHTNESS

BRIGHTNESS

A Spiritual Suggestion

from Surya Green
for the present crisis
22 March 2020

Brightness dares to emerge in the darkest of situations.
Brightness offers armor against COVID-19.

De Coronacrisis: aanpak vanuit rampenstudies en biocentrisch goed leve

Henk Jan Laats, gepromoveerd bij de vakgroepen rampenstudies en innovatiestudies, Universiteit Wageningen, Directeur Cross Cultural Bridges

Dorine van Norren, gepromoveerd in o.a. Buen Vivir (biocentrisch goed leven), Universiteit Tilburg en Universiteit van Amsterdam.

De Coronapandemie is een ramp. Dokters en zorgverleners zijn hard bezig om de gevolgen te verlichten, maar ook rampenstudies en leefwijzen zoals Buen Vivir (biocentrisch goed leven) bieden aanknopingspunten aan het verlichten van de gevolgen van de crisis, en hoe we met deze en toekomstige crises om kunnen gaan. Er zijn vier manieren om rampen te benaderen: door het gevaar te elimineren, door het risico te beperken, door de kwetsbaarheid te verminderen of door het vergroten van weerbaarheid (resilience). Dit omvat het verhogen van de weerstand, van de veerkracht en van het herstellingsvermogen.