Uitnodiging STEM VOOR DE PROVINCIE

Stichting Leefbaar Buitengebied
Stichting Mooij Land
Stichting Leven met de Aarde

Presenteer uw organisatie en laat weten wat u belangrijk vindt!

januari/februari 2010

Geachte lezer, geacht bestuur, geachte medewerker, L.S.,

In de provincies Overijsel en Gelderland is een initiatief ontplooid, om ter gelegenheid van de provinciale statenverkiezingen op 2 maart aanstaande samen een website te ontwikkelen, waarop instanties vragen kunnen stellen aan de betrokken politieke partijen. Het resultaat is een stemvergelijker in plaats van een stemwijzer. Bovendien weten na afloop politiek en kiezers welke partijen het beste passen bij de wensen en inzichten van u.

Zie voor het concept: www.stemvooroverijssel.nl

Wanneer u meedoet gaat het als volgt:

  1. U bedenkt de drie meest urgente zaken in uw omgeving. (de provincie speelt daar altijd een rol in vanwege haar middenpositie, overleg met gemeenten en het IPO, overleg met het rijk)
  2. U formuleert drie stellingen/vragen met betrekking tot die onderwerpen, van belang voor de kwaliteit van leven in uw eigen leefgemeenschap waarbij de lezer kan aangeven of hij/zij het er helemaal mee eens tot helemaal mee oneens kan zijn ( een schaal van vijf mogelijkheden) Bijvoorbeeld: “Duurzaam veilig” is een goed concept Snelverkeer wordt via de kortste route naar de snelweg verwezen Sluipverkeer wordt onmogelijk gemaakt Mee eens - beetje mee eens -geen mening - beetje oneens - helemaal oneens.
  3. U schrijft drie regels waarin u uw organisatie presenteert: Bijvoorbeeld: Dorpsbelang Lutjebroek is een vereniging die tot doel heeft zoveel mogelijk mensen in Lutjebroek te houden.
  4. U vult dit formulier in en kopieert en plakt het in een mail die U stuurt naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij voldoende deelname door organisaties uit uw provincie zorgen wij voor de website. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Wanneer u een avond wilt organiseren vóór de verkiezingen en verder contacten wilt opbouwen met de politiek in uw provincie… dat is altijd mogelijk. Wij hopen dat u meedoet.

Deze Provinciale Statenverkiezingen zijn van historisch groot belang. Voor een betere democratie dienen wij een goede relatie op te bouwen met onze bestuurders. Zij zijn er voor ons en zij kunnen niet zonder ons.

Met hartelijke groet, namens alle initiatiefnemers,
Lies Visscher-Endeveld
Secretaris Leven met de Aarde

voor meer info: tel 0315-341052 of 0653464642

Doel, de vernietiging van een dorp

Doel, over de vernietiging van een dorp.

Doel en de polders zijn een prachtig gebied in het noorden van Vlaanderen. De dorpen, gehuchten en landbouwgronden van deze streek staan op het punt te worden vernietigd door de Antwerpse haven. In dit kort filmpje krijgt u te zien waarom deze plannen complete waanzin zijn.
Steun mee het behoud van Doel en de polders op http://www.doel2020.org.

Lees ook Bart Schultz

De schoonheid van twijfel

teiltje mens

De schoonheid van twijfel

Twijfel
wordt, in ieder geval, vanuit westers denken, als negatief ervaren of aangevoeld.
Je wordt in twijfel gebracht
je verliest aan zekerheid
aan stevigheid
aan evenwicht wellicht.
Knagende twijfel kan je grijs maken
niemand schijnt twijfel te omarmen.

Paardenvlees heimelijk toegevoegd aan de voedselketen

Op 26 februari 2013 ging het in Pauw en Witteman over paardenvlees, dat heimelijk werd toegevoegd aan de vleesvoedselketen. Vermoedelijk met opzet, omdat vooral de Britse consument te veel van paarden houdt om dit vlees in het voedsel te accepteren. Onderzoek is nog gaande.

Interessant was dat Marianne Thieme, kamerlid voor de Partij voor de Dieren en Annie Schreijer Pierik, voormalig kamerlid voor het CDA, beiden door Pauw en Witteman waren uitgenodigd. Het vlees ligt te goedkoop in de schappen, en de boeren weten te weinig wat er met hun produkt na aflevering gebeurd. Wat voor de toekomst belangrijk is, is dat we moeten nadenken over meer regionalisering van de keten. Opmerkelijke uitspraken, waar Marianne Thieme en Annie Schrieijer het over eens waren.

Aan de Leden van de Tweede Kamer, 26 februari 2013

Geachte volksvertegenwoordigers, in de Tweede Kamer en daarbuiten, Geachte leden van politieke partijen, e.a.,

(stuurt u deze brief a.u.b. door aan uw collega's politici en - bestuurders)

De Duitse Bondsdag heeft een belangrijke lezing/les gehoord. Deze is uniek en van belang voor alle gekozen vertegenwoordigers. U kun die lezing hier lezen.

Aan Minister Dijsselbloem d.d. 6 februari 2013

Betreft : Integraal plan voor verbeteren
Financiële structuur, gekoppeld aan draagkracht aarde en vergroten milieugebruiksruimte.

Aan de minister van Financiën en alle betrokken collega’s en ambtenaren

Dit is een “open”brief,  ( te zien op www.blauwvuur.nu ) die tevens gaat naar de voorzitter van de SER en de fractievoorzitter van de PvdA

Etten, 6 februari 2013,

Geachte heer Dijsselbloem,

Wat is de meest dringende maatschappelijke kwestie van dit moment?

Henk van Houtum Universitair hoofddocent geopolitiek en politieke geografie, Radboud Universiteit Nijmegen  Geografie & Demografie
Stuur een link naar dit artikel per e-mail door naar een bekendeWat is de meest dringende maatschappelijke kwestie van dit moment?
Mondiale armoede.
10% van de mensen wereldwijd heeft nu 85% van de mondiale welvaart in handen. En terwijl de rijken steeds vaker sterven als gevolg van te veel en te vet eten, sterft een derde van de mensen wereldwijd nog altijd juist uit armoede. Hoewel ook de Nederlandse regering spreekt over 'internationale solidariteit', wordt niet duidelijk hoe de budgetverlaging en bedrijfsmatige aanpak van ontwikkelingssamenwerking zal bijdragen aan het bestrijden van die mondiale ongelijkheid in ontwikkeling. Waar het pijnlijk aan ontbreekt is een werkelijk democratische mondiale federatie die dwingend een mondiale rechtvaardige verdeling van middelen kan voorschrijven bijvoorbeeld door middel van een mondiaal progressief belastingssysteem.