Anna-Lena Hedin-Penninx bij P&W

Vier jaar later en nog steeds actueel, Anna-Lena Hedin-Penninx bij Pauw & Witteman.

Het filmpje - waarop Anna Lena Hedin uit Oude IJsselstreek is te zien in het programma "Pauw en Witteman", laat zien, dat de problematiek van de intensieve veehouderij en het gebrek aan een integrale gemeenschappelijke visie op duurzame landbouw nog steeds actueel is. Een omstander in het programma noemt het gesprek over gezondheid en intensieve veehouderij "gedoe". Er is niemand die dit serieus weerlegt.

Toenmalige minister Ab Klink zegt makkelijk dat er aandacht is en dat er iets aan wordt gedaan, maar wat dan...? Dieren ruimen wanneer blijkt dat ze al ziek zijn of ziekten kunnen verspreiden?

Het ware beter geweest de aanwezige minister van financiën te bevragen hoeveel subsidie de grote megastallen krijgen bij hun oprichting en waarom dergelijke bedragen niet beschikbaar  worden gesteld voor het oprichten van bedrijven die biologische groenten telen en die hun afzet in de regio zoeken?

Een beleid om zaken te voorkomen, daar heeft men geen weet van. Ook gaat men niet in op de noodkreet van dit gemeenteraadslid: "wij kunnen niets doen!" De werkeljkheid is, dat men wèl wat kan doen, namelijk het gestelde in de grondwet nakomen. In artikel 21 wordt uiteengezet, dat de overheid zich verplicht zorg te dragen voor een gezonde leefomgeving voor haar inwoners.

Wanneer er zogenaamde eenzijdige economische belangen zijn, die het borgen van zoveel mogelijk gezondheid in de weg staat, dient men die economie ter discussie te stellen. Daar komt bij, dat men zich verplicht heeft aan klimaatdoelstellingen. Daarbij hoort een afnemen van vervoersbewegingen. Stimuleren van grootschalige intensieve veehouderij heeft juist meer vervoersbewegingen tot gevolg met de daarbij horende grotere klimaatverandering.

Wake Up Call

Het wordt ons allemaal ook zo gemakkelijk gemaakt. Een paar klikken met de muis en de volgende dag ben je de trotse eigenaar van... Ja, waarvan eigenlijk? Weer zo'n overbodige prul die al "verouderd" is voordat je hem hebt uitgepakt, zodat je moet uitkijken naar het nieuwe model?

Bezoek voor meer stof tot nadenken de website van Gaia Foundation

Herman Scheere, The Solar Economy

Nog maar eens aandacht gevraagd voor een boek van Hermann Scheer, geschreven toen hij nog niet politicus was.
Wat een prachtig overzicht ...

Uit het voorwoord:

‘LET’S IMPROVE THE atmosphere’ – that was how the German government greeted delegates to the conference on climate change held in Bonn in July 2001, the eighth such conference since 1992. Yet even before the conference took place, it was abundantly clear that even if the Kyoto Protocol were to be implemented in full through to 2012 without being watered down, the most it could achieve would be to bring emissions back down to the already dangerously high levels of 1990. On the basis of existing agreements, the objective was no longer to improve matters, but merely to prevent them getting any worse.

Lees meer...

A Treacherous Road Ahead for Food Labeling?

Overgenomen van Label GMOs! op causes.com:

For consumers and the anti-GMO movement, 2014 could be a year of treacherous twists and turns.

Will the Grocery Manufacturers Association (GMA) convince the U.S. Food & Drug Administration (FDA) to make a legal ruling, allowing food companies to officially call products that contain genetically engineered ingredients “natural”?

Will the FDA finalize its guidance on voluntary GMO labeling and effectively wipe out states’ rights to pass mandatory GMO labeling laws? Alternatively, will the FDA—the agency charged with protecting consumers—pass a watered-down, industry-friendly mandatory GMO labeling law that exempts a huge percentage of genetically engineered ingredients?

Or will consumers and food activists rev up new campaigns to pass not only GMO labeling laws, but more countywide bans on GMO crops? And laws requiring labels on animal products from factory farms, where the animals are fed a steady diet of GMO crops, growth hormones and antibiotic-laced feed?

Read Ronnie’s essay: http://www.organicconsumers.org/articles/article_28998.cfm

Theo Lalleman overleden

We ontvingen het droeve bericht, dat Theo Lalleman op Tweede Kerstdag, nog maar 67 oud, is overleden.

Lees hier meer over Theo. Bekijk hier Theo's laatste interview. Lees hier de necrologie van Theo in De Ster.

Nieuwjaarsgroet Club van Rome

Het jaar 2013 is bijna voorbij; een goed moment om terug te blikken èn om vooruit te kijken! Nog maar een jaar geleden vierden wij het 40 jarig jubileum van de Club of Rome Nederland. Om aandacht te schenken aan dit gedenkwaardig moment kwamen wij op 12 december bijeen in het historische (voormalige) stadhuis van Gouda, waar in 1972 de Erasmus Liga door een aantal prominente Nederlanders werd opgericht.

Lees verder...

Commentaar op voorlopig toetsingsadvies MER-commissie

Hedwigepolder

Tiel, 10 december 2013.

De commissie mist helaas de disciplines op het gebied van het fysische gedrag van de zeearm Westerschelde en haar historische ontwikkeling. De voortgaande achteruitgang van de Westerschelde door zelf-ondermijnend gedrag en daardoor een verdere verschuiving van ondiepe estuariene natuur naar diepere in al zijn verschillende variëteiten, is daardoor niet in beschouwing genomen. Van de morfoloog in het gezelschap had verwacht mogen worden, dat hij het overduidelijke misbruik van het begrip natuurherstel aan de kaak zou hebben gesteld.

Hedwigeproject

Terinzagelegging ontwerp rijksinpassingsplan, ontwerp uitvoeringsbesluiten en het Milieu Effect Rapport voor de Hedwigepolder

Lees hier...

Leven naar het groene hart van God

Uitnodiging

Lezing/inspiratie door Reinier van den Berg “Leven naar het groene hart van God”

Reinier van de Berg in GroenlandOp 31 januari 2013 komt de bekende weerman Reinier van den Berg naar Ulft om in de Petrus en Pauluskerk aan het Kennedyplein een lezing te verzorgen. Hij spreekt o.a. over zijn ervaringen tijdens een reis door Groenland. Tijdens die reis maakte hij zijn schitterende foto’s.

Reinier nodigt ondernemers uit om samen naar de veranderingen te kijken die op Groenland gaande zijn.

Wij willen met Reinier in gesprek over de mogelijkheden die wij hebben om aan klimaatharmonisatie te werken. De avond wordt verzorgd door Vorming en Toerusting, een werkgroep van de gezamenlijke kerken met als motto: “denken, praten, DOEN”.

Om 19.30 uur staat de koffie en thee klaar en om 20.00 uur start het programma. Na afloop is er gelegenheid om na te praten en een glaasje te drinken. Wij vragen een bijdrage van vijf euro per persoon, om de kosten te dekken.

U bent van harte uitgenodigd bij deze lezing! U heeft volop de mogelijkheid met Reinier in gesprek te komen. Aanmelden is niet verplicht, maar wanneer u dat doet hebben wij een idee over hoeveelheid stoelen, koffie en drank…

Aanmelden kan bij Lies Visscher-Endeveld.

Meer info? zie http://www.deverrijzenisparochie.nl/pastoraat/catechese/vorming-en-toerusting/

Hopelijk tot ziens op 31 januari!

Hartelijke groeten,
het team van Vorming en Toerusting

Eis-Trocknen Galgenhumor

Kaiserpinguin©Text Juri, Deutsche Version Auf der großen Klima-Transition Konferenz, 'Bergen' Norwegen 2020, Nijmegen 2013

Eis-Trocknen Galgen Humor: die Bestellung des Königs-Pinguins als letzter Abgesanter der roten Liste der aufgelösten Sud-Pool Delegation

Hallo Eismann, ich möchte eine Portion Eis, Eisssskalt bitte.!! Jägermeister? Wieso? nein ohne Jägermeister, der darf sein Eis selbst nachjagen!!

Wie bitte? Donnerwetter-noch-einmal, ausverkauft? Was machen Sie hier eigentlich?? Und was mach ich hier eigentlich noch? Donnerwetter-umwelt-suss-und-sauerei!

Kräuter, wo wachsen die denn hier? Halten Sie mich für blöd oder wie oder was? Halten Sie sich ihre bittere Kräuter, stecken Sie die mal schön im Hut oder sonst wo hin, Sie Flasche, Kräuter-Hallodri!!

Wo sind und bleiben wir hier denn?? Bergen, wieso und wo Bergen?? Unverschämt trockene Eiswüste ohne Eis! Was ein Kaff ohne Kaff, gibt sicher nichts zum Kiffen hier, bloß nicht fragen!

18 oktober 2013

De landbouw is het fundament van ons samenleven, wereldwijd, Landbouw in relatie met stedelijk gebied, groene vingers, biodiversiteit, energiebesparing, in relatie met verwerkende industrie en handel, menselijke contacten, helderheid. Zij verzorgt voor een groot deel het landschap, en daarbij de aarde, lucht en water. Zij levert ons mensen en dieren voeding en materialen. Tegenwoordig ook middelen om aan hernieuwbare energie te komen. Maar... hoe gaat het met de landbouw. Wat is een duurzame wijze van omgaan met de aarde, zodanig dat de aarde zich herstelt, het klimaat harmoniseert en diversiteit wordt gehandhaafd.